Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

En skärm med tre ansikten som återspeglar tre olika humör.

Brukarenkäten från Socialstyrelsen

Behöver du hjälp att fylla i den? Då kan vi hjälpa dig.

Årets brukarenkät från Socialstyrelsen har nu skickats ut till dig i äldreomsorgen som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

Enkäter kan vara jobbiga och svåra att fylla i, men är jätteviktiga för att vi ska veta vad du verkligen tycker om äldreomsorgen i kommunen. Vi kan därför erbjuda dig hjälp om du behöver det.

På måndag den 29 april mellan klockan 12.45 och 13.45 kommer några frivilliga krafter att finnas på Klockaregården i Svenljunga och erbjuda stöd.

Det kommer även finnas hjälp att få på Hammarlinds aktivitetshus torsdag den 2 maj mellan klockan 12.45 och 13.45.

Tänk på att du måste ta med dig enkäten du har fått samt dina inloggningsuppgifter eftersom de är personliga.

.

Uppdaterad: