Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Resultat från invånarundersökning

För att få reda på vad våra invånare tycker skickade vi tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) ut medborgarundersökningen i höst. Samtidigt kunde alla invånare besvara en öppen enkät på vår webbplats. Antal svar var över förväntan och vi tackar alla för engagemanget. Alla svaren bildar tillsammans ett i vårt förbättringsarbete.

arbetsbord, en person arbetar både med datorn och antecknar. 

Undersökningen skickades ut till drygt tusen slumpmässigt utvalda invånare i Svenljunga kommun från 18 års ålder. Frågorna berörde bland annat: skola och omsorg, boende och boendemiljö, samhällsservice, underhåll av den offentliga miljön och trygghet i samhället.

Deltagande och egen enkät

Undersökningen genomfördes samtidigt i många andra kommuner i Sverige. Det ger möjligheten att jämföra oss med andra kommuner.

Undersökningen genomfördes samtidigt i de flesta av Sveriges kommuner. Hos oss var det 381 personer (38 procent) som valde att besvara enkäten, vilket är något fler än i de flesta andra kommuner som deltog. Samtidigt med SCB:s undersökning kunde de som ville besvara en digital enkät här på vår webbplats med liknande frågeområden som medborgarundersökningen. Det var oväntat många som valde att svara (173 inlämnade svar) och det är vi tacksamma för.

Svar och kommentarer från vår egna enkät jämför vi med resultaten från SCB:s medborgarundersökning och får då ett ännu bättre underlag i vårt förbättringsarbete.

Några slutsatser från Medborgarundersökningen

 • En stor andel känner sig trygga utomhus när det är mörkt ute i jämförelse med andra kommuner i Sverige. Det visar att det är ungefär lika tryggt eller otryggt här som i de flesta andra kommuner.
 • Vår kommunen är bra på att informera vid samhällsstörningar i jämförelse med andra kommuner i Sverige.
 • Många upplever att de har möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen i jämförelse med andra kommuner i Sverige.

Många är nöjda med:

 • Att det är tyst och lugnt i boendemiljön.
 • Skötsel av badplatser i kommunen och andra offentliga miljöer.
 • Förskolan.
 • Möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar.
 • Bemötandet vid kontakt samt möjlighet att få svar på frågor med tjänsteperson i kommunen

Många är missnöjda med:

 • Polisens närvaro i kommunen.
 • Kollektivtrafiken.
 • Möjlighet till eftergymnasiala studier.
 • Service utanför kommunens centralort

Läs mer och jämför oss med andra kommuner

En sammanfattning av resultat och jämförelser med andra kommuner kan du ta del av på vår sida om medborgarundersökningen.

På webbplatsen kolada.se kan du se en fullständig jämförelse med andra kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


.

Uppdaterad: