Tillbaka till startsidan

Du är här:

Tillgänglighetsutlåtande

En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett funktionsvariation eller ej. Vår webbplats följer Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatsen, innehållet och tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp.

Tillgänglighetsanpassning

Du kan anpassa teckenstorlek på sidorna i din webbläsare, eller via tjänsten Talande Webb. Vi försöker också göra anpassningar för att du som använder talsyntes ska få en fungerande webbplats. Detta arbete pågår ständigt.

Använd gärna vår inbyggda tjänst Talande Webb. Med Talande Webb kan du även översätta sidan, använda en läslinjal, ändra teckenstorleken och spara ner en ljudfil av det upplästa innehållet.

Vår webbplats är responsiv, vilket innebär att den anpassar sig till det media du använder (läsplatta, dator eller smartphone).

Finns det något vi kan förbättra? Hör gärna av dig. Du kan skicka e-post till oss eller fylla i enkäten på denna sida.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi går regelbundet igenom tillgängligheten på www.svenljunga.se för att kunna åtgärda eventuella fel och brister.

OBS! Tillsammans med Funka genomför vi en kontroll av webbplatsen under hösten 2022. Uppdatering av tillgänglighetsredogörelse sker efter denna genomgång, troligtvis under december.

Brister i tillgänglighet

Vi är medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG, men jobbar på att lösa detta.

  • Pdf-filerna är ännu inte tillgänlighetsanpassade, vi arbetar med att anpassa pdf-filer och vi beräknar att det ska vara klart till slutet av 2023.
  • Inte alla filmer är syntolkade. Vi har undertexter till alla filmer.
  • Kommentarsfunktionen till Svenljungaförslag har några brister i tillgägnligheten. Vi använder i dagsläget en standardlösning från vårt CMS och undersöker under 2023 hur vi kan åtgärda eller ersätta detta.

Under oktober-november 2022 genomförde vi en djupgående analys av tillgängligheten med hjälp av Funka. Sedan åtgäradade vi nästan allt som framkom i rapporten under december-januari. Punkterna ovan återstår. Vi arbetar på att hitta lösningar snarast.

Tyck till

Via enkäten nedan kan du kommentera tillgängligheten på vår webbplats och ge oss information om var förbättringsbehov finns. Hör gärna av dig om vår webbplats inte uppfyller kraven på tillgängligheten på något ställe. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende i denna fråga kan du anmäla bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..3. Vad tycker du om webbplatsen?  * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt
Vad tycker du om webbplatsens begriplighet?

Vad tycker du om webbplatsens hanterbarhet?

Vad tycker du om webbplatsens innehåll? (Om den är presenterad i en meningsfull ordning)
4. Vad tycker du om textfunktionerna på webbplatsen?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer dåligt Stämmer mycket dåligt
Kan du på webbplatsen anpassa textens storlek?

Kan du på webbplatsen använda läslinjal?

Kan du på webbplatsen översätta texterna?
5. Vad tycker du om webbplatsens uppläsningsfunktion?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer dåligt Stämmer mycket dåligt
Kan du läsa upp innehållet?

Kan du pausa, stänga av eller sänka ljudet?
6. Vilka funktion/funktioner använder du på webbplatsen? (Du får ange fler än ett svarsalternativ)
6. Vilka funktion/funktioner använder du på webbplatsen? (Du får ange fler än ett svarsalternativ)

8. Ge svenljunga.se ett övergripande betyg * (obligatorisk)
8. Ge svenljunga.se ett övergripande betyg

Namn


.

Svenljunga kommun, 0325-180 00
Johanna Sander, Kommunikationsstrateg, 0325-184 58

Uppdaterad: