Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Tillgänglighetsutlåtande

En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ej. Vår webbplats följer Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatsen, innehållet och tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Tillgänglighetsanpassning

Du kan anpassa teckenstorlek på sidorna i din webbläsare, eller vi tjänsten Talande Webb. Vi försöker också göra anpassningar för att du som använder talsyntes ska få en fungerande webbplats. Detta arbete pågår ständigt.

 

Använd gärna vår inbyggda tjänst Talande Webb. Med Talande Webb kan du även översätta sidan, använda en läslinjal, ändra teckenstorleken och spara ner en ljudfil av det upplästa innehållet.

 

Vår hemsida är responsiv, vilket innebär att den anpassar sig till det media du använder (läsplatta, dator eller smartphone).

 

Finns det något vi kan förbrättra? Hör gärna av dig.

Lyssna på webbplatsen

Webbplatsen använder tjänsten Talande Webb för att läsa upp innehållet.

Med Talande Webb kan du även översätta sidan, använda en läslinjal, ändra teckenstorleken och spara ner en ljudfil av det upplästa innehållet.

Läs mer om och aktivera Talande Webb här »3. Vad tycker du om webbplatsen?  * (obligatorisk)
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt
Vad tycker du om webbplatsens begriplighet?

Vad tycker du om webbplatsens hanterbarhet?

Vad tycker du om webbplatsens innehåll? (Om den är presenterad i en meningsfull ordning)
4. Vad tycker du om textfunktionerna på webbplatsen?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer dåligt Stämmer mycket dåligt
Kan du på webbplatsen anpassa textens storlek?

Kan du på webbplatsen använda läslinjal?

Kan du på webbplatsen översätta texterna?
5. Vad tycker du om webbplatsens uppläsningsfunktion?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer mycket bra Stämmer bra Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer dåligt Stämmer mycket dåligt
Kan du läsa upp innehållet?

Kan du pausa, stänga av eller sänka ljudet?
6. Vilka funktion/funktioner använder du på webbplatsen? (Du får ange fler än ett svarsalternativ)
6. Vilka funktion/funktioner använder du på webbplatsen? (Du får ange fler än ett svarsalternativ)

8. Ge svenljunga.se ett övergripande betyg * (obligatorisk)
8. Ge svenljunga.se ett övergripande betyg

Namn


.

Kontakt

Uppdaterad: 04 augusti 2020