Tillbaka till startsidan

Det finns olika former av våld. Lär dig att känna igen fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld och ekonomiskt förtryck. Och framförallt - lär dig vad du kan göra för att förebygga våld.

På denna sida hittar du stöd och hjälp, varje dag. Det finns både lokal hjälp och möjlighet att chatta anonymt.

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner. Här kan du hitta digitala föreläsningar och andra event som Unizon är med och arrangerar och medverkar i.

Att ha kunskap om våld är viktigt för att ge våldsutsatta ett bra bemötande, för att arbeta förbyggande och förändra attityder i samhället. I denna kurs får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

I filmerna Porrsnacket ger barnrättsexperten och kriminologen Nina Rung sina bästa tips på hur du pratar om porr med barn i olika åldersgrupper. På sidan finns också tips för att hjälpa dig ta Porrsnacket.

Attiya blev misshandlad av sin pojkvän Steve dagligen under två års tid. Tjugotvå år senare känner Attiya att hon är mogen att träffa Steve och ber honom att möta henne på ett kafé. Se dokumentärfilmen på UR Play.

Brott i nära relation är exempelvis när du blir utsatt för olika typer av våld såsom hot, fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuellt våld. En närstående kan vara till exempel en partner eller före detta partner, föräldrar, syskon eller barn.

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du får möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor.

Aktuellt hos oss

Definition av våld

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.”

Per Isdal, Meningen med våld (2002)

 

Mer information om våld i nära relation Öppnas i nytt fönster.

Sociala stödteamet

Oavsett din livssituation finns vi här för dig. Vi jobbar med anhörigstöd, samtalsstöd, föräldragrupper och stöd för att ta sig ur missbruk.

Mer info och kontaktuppgifter

En vecka fri från våld

Denna vecka för ökad kunskap om våld i nära relationer och hur vi gemensamt kan förebygga det är en del av Länsstyrelsens satsning..

Mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigstöd

Färdtjänst

Äldre

Barn

Familjehem

Boenden