Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Från måndag 18 november till söndag 24 november.

En vecka fri från våld

Få ökad kunskap om våld i nära relationer. Hur kan vi gemensamt förebygga det?

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner.

På måndagen den 25/11 är det Orange day, dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma våld mot kvinnor. Bär färgen orange och manifestera mot våldet!

Hos Unizon hittar du digitala föreläsningar och andra event som Unizon arrangerar och medverkar i:

Även Länsstyrelsen satsar på att arbeta för att vi gemensamt ska kunna förebygga våld i nära relationer:

Program vecka 47

Biofilm: Women talks

Gör inget. Stanna och slåss. Eller lämna. Kvinnorna i ett isolerat religiöst samhälle ställs inför de här valen när brutala händelser ställs mot deras tro.

Den kritikerosade filmen är regisserad och skriven av Sarah Polley och baserad på Miriam Toews bok ”Kvinnor som pratar”.

 • Måndag 20 november, från klockan 17.00. Biofilmen börjar klockan 18.00.
 • Möt våra verksamheter som jobbar aktivt med stöd eller förebyggande insatser mot våld.
 • På Teaterbiografen, centrala Svenljunga. Ingen anmälan krävs.

Generationsmix café

 • Vi skapar gemensamt en utställning på temat "Våld i generationer".
 • Fritidsledare från Ung i Svenljunga och aktivitetssamordnare från Aktivitetshus Hammarlind.
 • Tisdag 21 november, klockan 13.30-15.30 på Aktivitetshus Hammarlind, Torgatan 9, Svenljunga.
 • För dig som är 6-18 år eller 65+.

Ung i Svenljunga

 • Har öppen ungdomsverksamhet och anordnar aktiviteter i temat.
 • Måndagar klockan 13.30-16.00, Tisdag klockan 13.30-19.30 och Onsdag klockan 14.30-19.30.
 • Aktivitetshus Hammarlind, Torgatan 9, Svenljunga.

Ungdomsmottagningen på Mogaskolan

 • Ungdomsmottagningen besöker Mogaskolan och träffar elever.
 • Förmiddagen onsdag 23 november.

Digital konferens: Om våld i ungas relation

Utställningar

 • "Våld i generationer" visas på aktivtetshus Hammarlind hela veckan.
 • Utställning från kvinnojouren på Svenljunga bibliotek.
Svartvit bild på kvinna som sträcker handen mot kameran i en stop-gest. Över bilden syns loggan En vecka fri från våld och loggan Unizon.
I förgrunden syns en knutnäve, i bakgrunden sitter en rädd kvinna.

Vad är våld?

Det finns olika former av våld. Lär dig att känna igen fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld och ekonomiskt förtryck.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.”

Per Isdal, Meningen med våld (2002)

Mer information om våld i nära relation och olika typer av våld Öppnas i nytt fönster.

Sociala stödteamet ger råd och stöd

Oavsett din livssituation finns vi här för dig. Vi jobbar med anhörigstöd, samtalsstöd, föräldragrupper och stöd för att ta sig ur missbruk. Vi har en bred kompetens som kan hjälpa dig och din familj så att varsdagslivet fungerar.

Stödet vi kan ge dig kan vara:

 • Råd- och stödsamtal eller stöd vid olika kriser i livet
 • Någon som följer med dig vid myndighetskontakter/vårdkontakter
 • Vägledning i föräldrarollen
 • Samtal för att motivera till att bryta ett missbruk/beroende och hitta andra alternativ.
 • Hjälp att skapa rutiner och planera vardagen och hjälp att hantera olika familjesituationer
 • Stöd vid dagliga sysslor, såsom handling, matlagning, tvätt etc.
 • Hjälp att bryta isolering, komma ut i samhället och knyta kontakter

Mer information och kontaktuppgifter Öppnas i nytt fönster.

En person håller den andres händer tröstande.
Svartvitt bild på kvinna som gömmer sitt ansikte mot sina knän och armar, på väggen bakom syns skuggan av en knytnäve.

Våld = brott

Brott i nära relation är exempelvis när du blir utsatt för olika typer av våld såsom hot, fysiskt våld, psykiskt våld, digitalt eller sexuellt våld. En närstående kan vara till exempel en partner eller före detta partner, föräldrar, syskon eller barn.

 • Läs mer om brott i nära relation hos polisen.

Hjälp för dig som är ung

Som barn eller ungdom har du tyvärr inte alltid automatiskt rätt stöd i din närhet. Därför har vi på denna sida samlat en massa ställen som kan hjälpa just dig. Kom ihåg att du också alltid kan prata med exempelvis din lärare, någon på elevhälsan, fältare, sociala stödteamet eller en socialsekreterare.

Vardagar klockan 08.00-16.00 når du oss på det sätt som känns bäst för dig:

 • Ring vill du prata med någon av våra VRN handläggare ring till växeln tel. 0325-180 00.
 • Ring eller sms:a barn- och elevhälsan på 070-325 62 10.
 • Snacka med våra fältare på Snapchat: Fältare Lena

Här har vi samlat information på hur du kan få hjälp som barn och ungdom Öppnas i nytt fönster..

Barn sträcker fram båda händerna, på handflatorna står STPO NOW.
Handflata sträcks fram.

Dokumentärfilm - Våra unga och våldet

Fyra av tio unga personer har utsatts för någon form av våld i sin parrelation. Samtidigt säger mer än hälften som utsatts att de undvikit att berätta om det för sin familj. Vi träffar två föräldrar som berättar om dotterns relation som visade sig vara både osund och farlig, hur dottern dolde pojkvännens övergrepp samt hur de till slut lyckades hjälpa henne att ta sig ur förhållandet.

Dokumentärserien Toxic - om relationer, gränser och våld

Fyra av tio unga har utsatts för någon form av våld av sin partner. Det handlar om svartsjuka, kränkningar, förödmjukande kommentarer, hot, övergrepp och andra sorters våld. Men hur kan man märka av tidiga tecken? Var går egentligen gränsen? Och vad kan man göra om man själv befinner sig i ett destruktivt förhållande?

Webbutbildning om mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att ha kunskap om våld är viktigt för att ge våldsutsatta ett bra bemötande, för att arbeta förbyggande och förändra attityder i samhället. I denna kurs får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, vård, skola, omsorg och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Kursen är kostnadsfri och tar cirka tre timmar.

Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. När utbildningen är genomförd kan du enkelt ladda ner ett kursintyg.

Kvinna håller händerna skyddande framför ansiktete
Kvinna håller sina händer skyddande framför ansiktet.

Hedersrelaterat våld

Nationella centrum för hedersrelaterat våld och förtryck ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Sverige ska alla flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter att bestämma över och påverka sina egna liv, vi vet att det inte ser ut så idag.

Det finns många olika ställen dit du kan vända dig för att få information och stöd. Förutom det stöd från exempelvis socialtjänst, elevhälsa eller ungdomsmottagning som finns i alla kommuner kan du kontakta en del verksamheter via telefon och chatt oavsett var du bor.

Välj att sluta

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du får möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Ring 020-555 666.

Näve träffar handflata.