Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Upphandling och inköp

Vi upphandlar regelbundet inom flera områden. Vid alla affärer utom de allra minsta måste inköp annonseras och gå ut i någon form av offentlig upphandling. Det bästa sättet för dig att bli vår leverantör är att lämna anbud på vår upphandling. 

Konkurrensutsatt verksamhet

Delar av vår verksamhet är också konkurrensutsatt, genom att det råder fri etableringsrätt och att våra kunder och brukare själva kan välja utförare, till exempel inom hemtjänsten.

Gällande avtal

Ta kontakt med oss om du önskar information om våra gällande avtal.  

Om E-handel

Vi har idag ingen E-handel.

Vill du göra affärer med offenlig sektor?

  • Förbered företaget
  • Delta i upphandling
  • När upphandlingen är avslutad

 

Det är några delar som Upphandlingsmyndigheten ger tips om för hur du bäst gör affärer med offentlig sektor. Vad ska du ha koll på, vad behöver du tänka på innan du lämnar anbud samt anbudsskola 1 och 2.


Innan du lämnar anbud i upphandling - få tips i anbudsskolan » länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler, policys och riktlinjer

Vi har regler, policys och riktlinjer som på olika sätt talar om vad vi behöver ta hänsyn till när vi ska göra inköp eller upphandlingar. Vår verksamhet regleras av lagar som fattats av riksdagen och förordningar som beslutats av regeringen. Dessutom har vår kommunfullmäktige, kommunstyrelse och våra nämnder beslutat ytterligare och mer detaljerade policys och riktlinjer. Dessa beskriver:

  • Vem som har rätt att göra upphandlingar, teckna avtal och göra inköp i kommunen regleras genom respektive nämnds delegationsordning.
  • Policy för upphandling och inköp samt miljöpolicyn talar om vad vi ska sträva efter.
  • Policyn mot mutor ger oss en indikation vad vi ska vara uppmärksamma på.
  • Riktlinjerna för direktupphandling reglerar vad som gäller för inköp under direktupphandlingsgränsen.

Styrdokument

Vi har flera styrdokumentlänk till annan webbplats som styr våra verksamheter. Dessa har fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i vissa fall av en nämnd. Dokumenten gäller för hela vår verksamhet, alltså för samtliga styrelser, nämnder och deras förvaltningar och verksamheter. Styrdokumentet gäller även för de kommunala bolagen.

.

Kontakt

Uppdaterad: 08 februari 2021