Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Upphandling och inköp

På denna sida får du stöd, hjälp och information om hur du som företagare kan lämna anbud. Vi upphandlar regelbundet inom flera områden och bästa sättet för dig att bli vår leverantör är att lämna anbud på vår upphandling.

Här finner du våra pågående upphandlingar

nyvässad penna

Anbudsskola

Tycker du att det är krångligt och svårt med att lämna anbud? Ta då hjälp av Upphandlingsmyndighetens anbudsskola som du finner här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I anbudsskolan hittar du stöd om upphandlingsprocessen och vad som är viktigt att tänka på om du vill bli leverantör till offentlig sektor.

De visar vad du behöver göra för att öka dina chanser till att vinna en upphandling. Du får även smarta tips och information om hur du kan utvecklas som anbudsgivare. 

Anbudsskolan är uppdelad i två delar där första delen fokuserar på var upphandlingarna finns, hur det går till att lämna ett anbud samt om det går att lämna det perfekta anbudet. Del två handlar om vad som händer efter tilldelningsbeslut och hur anbudet kan förbättras till nästa gång.

Lämna anbud

Ta del av filmen nedan som visar hur man skapar ett anbud med Mercell TendSign.

Inköpsprocessen i en kommun

Hur kan en inköpsprocess se ut i en kommun och vad behöver vi beakta innan vi påbörjar upphandlingsarbetet? Det och mycket annat kan du ta del av i denna guide: Inköpsprocessen i en kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som belyser flera olika aspekter i detta arbetet, från marknadsanalys till kontrakt.

Regler, policys och riktlinjer för upphandling

Vår verksamhet regleras av lagar som fattats av riksdagen och förordningar som beslutats av regeringen. Dessutom har vår kommunfullmäktige, kommunstyrelse och våra nämnder beslutat ytterligare och mer detaljerade policys och riktlinjer.

  • Vem som har rätt att göra upphandlingar, teckna avtal och göra inköp i kommunen regleras genom respektive nämnds delegationsordning. 
  • Policy för upphandling och inköp samt miljöpolicyn talar om vad vi ska sträva efter. 
  • Policyn mot mutor ger oss en indikation vad vi ska vara uppmärksamma på.
  • Rutin för direktupphandling reglerar vad som gäller för inköp under direktupphandlingsgränsen. 

Styrdokument

Vi har flera styrdokument som styr våra verksamheter. Dessa har fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i vissa fall av en nämnd. Dokumenten gäller för hela vår verksamhet, alltså för samtliga styrelser, nämnder och deras förvaltningar och verksamheter. Styrdokumentet gäller även för de kommunala bolagen.

 

Vill du komma i kontakt med med kommunens upphandlingsansvarig skicka meddelande till

cecilia.wigemark@svenljunga.se

0325-180 76

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: