Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Överpröva upphandling

Som leverantör har du rätt att överpröva vårt beslut. 

Rätten att överpröva

En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätten av en pågående upphandling om denne anser att vi har brutit mot lagen och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada.

 

Förvaltningsrätten kan även pröva giltigheten av ett avtal som slutits mellan oss och en leverantör.

För mer information:

Förvaltningsrätten i Jönköping

Tel:  036 - 15 66 00, E-post 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 04 oktober 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga