Tillbaka till startsidan

Du är här:

Anslagstavlan

På vår anslagstavla hittar du protokoll från alla nämnder. Alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla. Du kan få hjälp med att få tillgång till allt som finns här via vårt Kontaktcenter.

Kungörelse

Anslag

 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 13 september 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 16 september 2021 till och med 8 oktober 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Funktionshinderrådet 16 september 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 16 september 2021 till och med 8 oktober 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Södra Älvsborgs Räddningstjänst förbunds direktion 03 september 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 15 september 2021 till och med 07 oktober 20...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 14 september 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 15 september 2021 till och med 7 oktober 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 14 september 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 15 september 2021 till och med 7 oktober 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Samverkansnämnden Arbetsmarknad 8 september 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 10 september 2021 till och med 2 oktober 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Barn- och utbildningsnämnden 7 september 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 10 september 2021 till och med 2 oktober 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunfullmäktige 6 september 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 9 september 2021 till och med 1 oktober 2021...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för samhällsbyggnadsnämnden den 31 augusti 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 2 september 2021 till och med 24 september 2...

Vill du överklaga ett beslut?

Laglighetsprövning innebär att du överklagar ett beslut som du anser inte har fattats på rätt sätt eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Beslutet ska överklagas hos Förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom tre veckor från den dag då protokollet som innehåller beslutet har justerats och tillkännagivits upp på kommunens officiella anslagstavla.


När du överklagar ett beslut måste du skriva vilket beslut det gäller och varför du anser att beslutet är felaktigt. Om Förvaltningsrätten bedömer att kommunens beslut fattats på lagligt sätt kan rätten fastställa beslut. Om din överklagan bifalls upphävs beslutet och kommunen måste då behandla ärendet igen. Förvaltningsrätten kan inte ändra kommunens beslut.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: