Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Anslagstavlan

På vår anslagstavla hittar du protokoll från alla nämnder. Alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla. Våran finns här på vår webbplats. Dessutom kan du få hjälp med att få tillgång till allt som finns här via vårt kontaktcenter i entrén till kommunhuset.

Beskriver min bild
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Interna myndighetsnämnden
Samverkansnämnd arbetsmarknad
Samverkansnämnd personal
Krisledningsnämnden
Övriga anslag
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 14 april 2021