Tillbaka till startsidan

Du är här:

Anslagstavlan

På vår anslagstavla hittar du protokoll från alla nämnder. Alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla. Du kan få hjälp med att få tillgång till allt som finns här via vårt Kontaktcenter..

Kungörelse

Anslag

 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 17 mars 2023.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 31 mars 2023 till och med 24 april 2023.Prot...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 21 mars 2023.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 24 mars 2023 till och med 15 april 2023.Du h...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämndens arbetsutskott beredning 22 mars 2023.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 22 mars 2023 till och med 14 april månad 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämndens arbetsutskott individärenden 22 mars 2023.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 22 mars 2023 till och med 14 april 2023.Du h...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 21 mars 2023.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 21 mars 2023 till och med 12 april 2023.Du h...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunstyrelsen 20 mars 2023.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 21 mars 2023 till och med 12 april 2023.Du h...
 • Justerat protokollsparagraf

  Genom detta anslag tillkännages direktjustering av protokollsparagraf § 29 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 17 mars 2023.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 20 mars 2023 till och med 11 april 2023.Prot...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Kommunfullmäktige 13 mars 2023.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 16 mars 2023 till och med 7 april 2023.Du hi...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämndens arbetsutskott individärenden 8 mars 2023.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 9 mars 2023 till och med 31 mars 2023.Du hit...
 • Tillkännagivande

  Tillkännagivande: kommunfullmäktige den 6 februari 2023, klockan 18.00 i kommunhuset.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 30 januari 2023 till och med 6 februari 2023...

Vill du överklaga ett beslut?

Laglighetsprövning innebär att du överklagar ett beslut som du anser inte har fattats på rätt sätt eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Beslutet ska överklagas hos Förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom tre veckor från den dag då protokollet som innehåller beslutet har justerats och tillkännagivits upp på kommunens officiella anslagstavla.

När du överklagar ett beslut måste du skriva vilket beslut det gäller och varför du anser att beslutet är felaktigt. Om Förvaltningsrätten bedömer att kommunens beslut fattats på lagligt sätt kan rätten fastställa beslut. Om din överklagan bifalls upphävs beslutet och kommunen måste då behandla ärendet igen. Förvaltningsrätten kan inte ändra kommunens beslut.

.

Uppdaterad: