Tillbaka till startsidan

Du är här:

Anslagstavlan

På vår anslagstavla hittar du protokoll från alla nämnder. Alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla. Du kan få hjälp med att få tillgång till allt som finns här via vårt Kontaktcenter.

Kungörelse

Anslag

 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Direktion 11 juni 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 18 juni 2021 till och med 12 juli 2021.
  Protokollet finns tillgänglig hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Kansliet, Olovsholmsgatan 12, 605 34 Borås
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunfullmäktige 14 juni 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 17 juni 2021 till och med 9 juli 2021.
  Du hittar alla protokoll i pdf-format på sidan Möten och protokoll. Protokoll från arbetsutskott blir inte publicerade.
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämndens arbetsutskott individärende 16 juni 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 16 juni 2021 till och med 8 juli månad 2021.
  Du hittar alla protokoll i pdf-format på sidan Möten och protokoll. Protokoll från arbetsutskott blir inte publicerade.
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 15 juni 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 16 juni 2021 till och med 8 juli 2021.
  Du hittar alla protokoll i pdf-format på sidan Möten och protokoll. Protokoll från arbetsutskott blir inte publicerade.
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Direktion 28 maj 2021PDF.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 14 juni 2021 till och med 07 juli 2021. 
 • Anslag och protokoll

  Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunaförbunds Direktions sammanträde 2021-06-04 finns nu publicerat på förbundets digitala anslagstavlalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Tilllkännagivandet finns publicerat 14 juni 2021 till och med 05 juli 2021.

 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Barn- och utbildningsnämnden 8 juni 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 10 juni 2021 till och med 3 juli 2021.
  Du hittar alla protokoll i pdf-format på sidan Möten och protokoll. Protokoll från arbetsutskott blir inte publicerade.
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 7 juni 2021.

  Tillkännagivandet finns publicerat 9 juni 2021 till och med 1 juli 2021.
  Du hittar alla protokoll i pdf-format på sidan Möten och protokoll. Protokoll från arbetsutskott blir inte publicerade.
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Socialnämnden 9 juni 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 10 juni 2021 till och med 2 juli 2021.
  Du hittar alla protokoll i pdf-format på sidan Möten och protokoll. Protokoll från arbetsutskott blir inte publicerade.
 • Direktjusterad paragraf

  Genom detta anslag tillkännages direktjusterad paragraf från kommunstyrelsens arbetsutskott 07 juni 2021, § 127 Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län .

  Tilllkännagivandet finns publicerat 08 juni 2021 till och med 30 juni 2021.
  Du hittar alla protokoll i pdf-format på sidan Möten och protokoll. Protokoll från arbetsutskott blir inte publicerade.
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunstyrelsen 7 juni 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 07 juni 2021 till och med 29 juni 2021.
  Du hittar alla protokoll i pdf-format på sidan Möten och protokoll. Protokoll från arbetsutskott blir inte publicerade.
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunstyrelsen 31 maj 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 03 juni 2021 till och med 25 juni 2021.
  Du hittar alla protokoll i pdf-format på sidan Möten och protokoll. Protokoll från arbetsutskott blir inte publicerade.
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Sjuhärads samordningsförbund styrelsemöte 01 juni 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 02 juni 2021 till och med 23 juni 2021.
  Protokollet finns tillgängligt på www.sjusam.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Originalprotokollet förvaras hos Sjuhärads samordningsförbund, Bryggaregatan 8...

Vill du överklaga ett beslut?

Laglighetsprövning innebär att du överklagar ett beslut som du anser inte har fattats på rätt sätt eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Beslutet ska överklagas hos Förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom tre veckor från den dag då protokollet som innehåller beslutet har justerats och tillkännagivits upp på kommunens officiella anslagstavla.


När du överklagar ett beslut måste du skriva vilket beslut det gäller och varför du anser att beslutet är felaktigt. Om Förvaltningsrätten bedömer att kommunens beslut fattats på lagligt sätt kan rätten fastställa beslut. Om din överklagan bifalls upphävs beslutet och kommunen måste då behandla ärendet igen. Förvaltningsrätten kan inte ändra kommunens beslut.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: