Tillbaka till startsidan

Du är här:

Anslagstavlan

På vår anslagstavla hittar du protokoll från alla nämnder. Alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla. Du kan få hjälp med att få tillgång till allt som finns här via vårt Kontaktcenter.

Kungörelse

Anslag

 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 24 november 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 29 november 2021 till och med 20 december 20...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämndens arbetsutskott beredning 23 november 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 23 november 2021 till och med 16 december 20...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktion 04 november 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 24 november 2021 till och med 16 december 20...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämndens arbetsutskott individärenden 23 november 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 23 november 2021 till och med 16 november 20...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 22 november 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 23 november 2021 till och med 15 december 20...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunstyrelsen 15 november 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 17 november 2021 till och med 9 december 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 16 november 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 17 november 2021 till och med 9 december 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 16 november 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 16 november 2021 till och med 8 december 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbunds Direktion 22 oktober 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 11 november 2021 till och med 03 december 20...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämnden 10 november 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 10 november 2021 till och med 2 december 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialämnden 13 oktober 2021.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 13 oktober 2021 till och med 4 november 2021...

Vill du överklaga ett beslut?

Laglighetsprövning innebär att du överklagar ett beslut som du anser inte har fattats på rätt sätt eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Beslutet ska överklagas hos Förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom tre veckor från den dag då protokollet som innehåller beslutet har justerats och tillkännagivits upp på kommunens officiella anslagstavla.

När du överklagar ett beslut måste du skriva vilket beslut det gäller och varför du anser att beslutet är felaktigt. Om Förvaltningsrätten bedömer att kommunens beslut fattats på lagligt sätt kan rätten fastställa beslut. Om din överklagan bifalls upphävs beslutet och kommunen måste då behandla ärendet igen. Förvaltningsrätten kan inte ändra kommunens beslut.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: