Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Bidrag, fonder, stöd och stipendier

Att hitta rätt bidrag kan vara en utmaning. Därför har vi samlat de bidrag, stöd, fonder och stipendier som vi delar ut eller administrerar, samt några som vi kan hjälpa dig få rätt kontaktväg till. Här hittar du alla våra bidrag och stöd listade A-Ö med sista ansökningsdatum. Du kan också hitta bidrag sorterade efter typ och målgrupp.

Bidrag A-Ö och alla viktiga datum

Vad finns det för pengar att söka och när är det egentligen ansökningsslut för vad? I listan hittar du alla viktiga datum för de stöd, stipendier och bidrag som Svenljunga kommun delar ut. För mer information om de enskilda stödet, stipendiet eller bidraget klicka på respektive länk. Där kommer du även hitta information om krav och ansökningsförfaranden samt information om redovisning. Respektive kontaktperson hittar du också via länkarna.

Bidrag A-Ö och viktiga datum

Vad?

Vem?

När?

Anläggningsbidrag Öppnas i nytt fönster.

ideella föreningar

15 april

Bostadsanpassning Öppnas i nytt fönster.

personer med funktionsvariation

löpande

Byalagspeng-projektbidrag Öppnas i nytt fönster.

alla

15 februari, mars, september, november

Evenemangsbidrag Öppnas i nytt fönster.

ideella föreningar

31 mars, 15 september

Folkhälsobidrag-projektbidrag Öppnas i nytt fönster.

idella föreningar och organisationer

28 februari

Hemsändningsbidrag Öppnas i nytt fönster.

livsmedelsföretag

löpande

Hemvårdsbidrag Öppnas i nytt fönster.

65 år och äldre samt ha behov

löpande

Högskoleresor Öppnas i nytt fönster.

högskolestuderande folkbokförda i kommunen

vid terminstart

Investeringsbidrag

ideella föreningar

15 april

Kulturarrangörsstöd Öppnas i nytt fönster.

alla

löpande, minst 1 månad innan

Kulturstödet Öppnas i nytt fönster.

alla

30 april

Ledbidrag Öppnas i nytt fönster.

ideella föreningar

15 april

Lokalbidrag Öppnas i nytt fönster.

idella föreningar

15 april

Lovbidrag Öppnas i nytt fönster.

idella föreningar

3 veckor innan lovstart

Slöjdarstipendium Öppnas i nytt fönster.

alla

30 april

Sociala samfonden Öppnas i nytt fönster.

främst barnfamiljer men också äldre, sjuka eller personer med funktionsvariation som har försörjningsstöd eller mycket låg inkomst

30 april, 31 oktober

Start bidrag Öppnas i nytt fönster.

idella föreningar

löpande

Stipendium Årets förening Öppnas i nytt fönster.

endast nominering

30 april

Stipendium Årets föreningsledare Öppnas i nytt fönster.

endast nominering

30 april

Stipendium Årets unga ledare Öppnas i nytt fönster.

endast nominering

30 april

Stipendium Årets Idrottsprestation Öppnas i nytt fönster.

endast nominering

30 april

Ungdomspeng Öppnas i nytt fönster.

ungdomar mellan 12-18 år

Nya tillfällen kommer löpande, läs mer på sidan om Ungdomspengen

Verksamhetsbidrag byalag Öppnas i nytt fönster.

byalag/samhällsföreningar

15 april

Verksamhetsbidrag samlingslokaler/bygdegårdar Öppnas i nytt fönster.

samlingslokaler/bygdegårdar

15 april

Verksamhetsbidrag seniorer Öppnas i nytt fönster.

föreningar med senioraktivitet, fysisk aktivitet (65+)

15 april

Verksamhetsbidrag Unga Öppnas i nytt fönster.

ideella föreningar med ungdomsverksamhet

25 februari/25 augusti

Vägbidrag Öppnas i nytt fönster.

vägföreningar

1 november vart 5:e år


Bidrag sorterade efter typ/målgrupp

Varje år avsätts pengar för att stötta kommunens ideella föreningsliv. Bidrag delas ut bland annat för att stimulera barn- och ungdomsverksamhet, hjälpa till med driftkostander för föreningsägda anläggningar, stöd till hyrda lokaler med mera. Följande stöd finns att söka:

 • Anläggningsbidrag
 • Evenemangsbidrag
 • Investeringsbidrag
 • Ledbidrag
 • Lokalbidrag
 • Lovbidrag
 • Startbidrag
 • Verksamhetsbidrag byalag
 • Verksamhetsbidrag samlingslokaler/bygdegårdar
 • Verksamhetsbidrag seniorer
 • Verksamhetsbidrag unga

Här kan du läsa mer och ansöka om föreningsbidrag

Vägbidrag

Syftet med bidraget är att underlätta boende på landsbygden och att vägen ska hållas öppen för allmän trafik. Kommunalt vägbidrag går att söka om det finns fastboende och om vägen är minst 300 meter lång.

Här kan du läsa mer om vägbidrag

Bostadsanpassningsstöd

Du som har en funktionsvariation kan få bidraget. Bidraget används till individuella anpassningar av permanentbostaden och närmiljön för att underlätta ditt dagliga liv i hemmet.

Läs mer om bostadsanspassningsstöd

Hemvårdsbidrag

Bidraget är ett ekonomiskt bidrag som du kan ge din anhörig som ersättningen om du uppfyller vissa kriterier. Bland annat måste du vara 65 år eller äldre, vara folkbokförd och fast boende i Svenljunga kommun, vara sammanboende med personen som vårdar och vara i behov av väsentlig hjälp med din personliga omvårdnad. Behovet ska vara varaktigt. Hjälpen kan bestå exempelvis av hjälp med klädsel, hygien eller tillsyn dygnet runt på grund av exempelvis demenssjukdom.

Läs mer om hemvårdsbidrag

Sociala samfonden

Sociala samfonden är en fond som socialnämnden delar ut medel ur till kommunens medborgare som är i behov av stödet. Syftet med fonden är att den ska ge ett stöd till framförallt barnfamiljer men också i vissa fall till äldre, sjuka eller människor med funktionsvariation som har försörjningsstöd eller mycket låg inkomst.

Läs mer om sociala samfonden

Rabatt på resor till och från högskolan

Vi erbjuder högskolestuderande, som är folkbokförda i vår kommun, rabatt på månadskort för daglig pendling till högskolor.

Läs mer om bidrag till högskoleresor

Studiestöd

Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel högskola, universitet eller yrkeshögskola. Du som är över 20 år kan även ansöka om studiemedel för studier på grundskole- och gymnasienivå på komvux och folkhögskola. 

Läs mer om studiestöd

Varje år delar Svenljunga kommun ut stipendier i olika kategorier. Stipedium delas ut till ut till en person, grupp eller förening i kommunen. Här listas våra olika stipendier, klicka på länken för att få mer information.

 • Kulturstödet
 • Slöjdarstipendium
 • Årets idrottsprestation
 • Årets förening
 • Årets föreningsledare
 • Årets unga ledare, kille och tjej

Läs mer och nominera till något av våra stipendier

Svenljunga kommun har olika projektstöd med lite olika inriktning. Här kan du läsa en kortfattad beskrivning av varje projektstöd. Mer ingående information kan du läsa genom att klicka på respektive länk.

Kulturarrangörsstöd

Kulturarrangörsstödet avser att stödja verksamhet och aktiviteter som på ett aktivt sätt medverkar till bredd, kvalitet och mångfald inom kulturlivet i Svenljunga kommun. Alla som vill arrangera ett offentligt kulturarrangemang i Svenljunga kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Det är arrangemangets innehåll som bedöms oavsett om det är en privatperson, förening eller annan organisation som står bakom. Även barn och unga under 18 år i samarbete med vuxna som ekonomiskt ansvariga, kan ansöka om arrangörsstöd.

Läs mer Kulturarrangörstödet och ansök

Byalagspeng

Byalagspengen är ett sätt att uppmuntra till lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling. Kravet är att insatsen ska gynna allmänheten i bygden, bidra till den lokala utvecklingen och vara hållbar. Alla kan söka bidraget men en förutsättning är att ansökan ska gå genom ett ansvarigt byalag. Du kan söka för investeringar och aktiviteter och maxbeloppet är 20 000 kronor/insats och år.

Läs mer om Byalagspengen och ansök

Folkhälsobidrag

Är ni en ideell förening som vill hitta på något eller investera i något som bidrar till en förbättrad folkhälsa? Då har ni möjlighet att söka folkhälsobidrag. Bidraget ger möjlighet att pröva nya arbetssätt och metoder, som inte tillhör den ordinarie verksamheten. Maxbeloppet är 25 000 kronor och fördelas en gång per år.

Läs mer om Folkhälsobidraget och ansök

Ungdomspeng

Projektstödet Ungdomspeng kan sökas av personer mellan 12-18 år och vill stimulera aktivieteter för barn och ungdomar. Vill du och dina kompisar hitta på något kul som är öppet för fler, då kan ungdomspengen hjälpa er med ett pengabidrag.

Läs mer om Ungdomspeng och ansök

Hemsändningsbidrag

Äger du en butik som säljer dagligvaror till hushåll på landsbygden eller ordnar särskilda inköpsturer? Då kan du ansöka om hemsändningsbidrag. Du som erbjuder service till personer som har svårt att ta sig till butiken på egen hand kan få hemsändningsbidrag. Din butik måste distribuera dagligvaror till hushåll på landsbygden, alternativt anordna särskilda inköpsturer till stadigvarande boende i Svenljunga kommun som är bosatta utanför Svenljunga tätort och som inte själva klarar av att handla hem dagligvaror.

Läs mer om hemsändningsbidrag

Leader Sjuhärad

Leader Sjuhärad är en ideell förening som arbetar för att genomföra delar av landsbygdsprogrammet enligt leadermetoden. Leader är inte i första hand ett bidrag utan ett sätt att arbeta.

Läs mer om Leader-Sjuhärad » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LONA/LOVA (Stöd till naturvård och vattenvård)

LONA bidraget söks av länsstyrelsen och ges till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad. LOVA bidraget ger stöd till åtgärder som rör exempelvis övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

Läs mer om LONA/LOVA bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverket - bidrag till investeringar i samlingslokaler

Boverket ger bidrag till investringar av föreningsägda samlingslokaler. Tag kontakt med Kommunutvecklare för mer information då kommunal medfinansiering krävs för att kunna söka bidrag.

Läs mer om Boverkets bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygdemedel

Bidraget kan sökas av exempelvis bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar och idrottsföreningar. Medlen är uppbyggda av årliga avgifter från vattenkraftsbolagen, som enligt vattendomar måste betala till de fonder som administreras av Länsstyrelsen. Medlen ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden, eller annars är till nytta för denna. Bidrag utgår i områden eller dess närhet där reglerade vattendrag finns.

Exempel på investeringsområden är:

 • Reparationer/-investeringar i byggnader
 • Förbättringar av idrottsanläggningar
 • Inköp av fast utrustning

Läs mer om Bygdemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen

Genom Länsstyrelsen kan du söka flertalet olika stöd. Främst vänder sig stöden till dig som är verksam på landsbygden och vill utveckla din plats eller ditt företag. Länsstyrelsen har också flera naturvårdsbidrag och stöd till jordbruksverksamheter.

Läs mer hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sparbankstiftelsen Sjuhärad

Sparbanksstiftensen bidrar till bygdens utveckling genom erbjuda bidrag. Inom följande områden kan du söka:

 • Kultur, Näringsliv och Utbildning
 • Forskning
 • Idrott, Kultur, Näringsliv och Utbildning

Ansökningarna för de olika områdena är uppdelade i olika perioder.

Läs mer om bidragen hos Sparbankstiftelsen Sjuhärad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket

Tillväxtverket erbjuder finansiering för investeringar och utveckling av företag i Sverige. Tillväxtverket arbetar ofta med utlysningar då du kan söka tillfälliga stöd inom specifika områden.

Läs mer hos Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: