Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter. Här kan du läsa om minoriteterna och om våra riktlinjer för minoritetsarbetet.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritet betyder att de är en mindre del av befolkningen i Sverige. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de är grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Sedan år 2010 har vi en minoritetslag i Sverige, Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen ändrades och de nationella minoriteternas rättigheter stärktes 2019. Här kan du läsa i Minoritetslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och även författningskommentarer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till Minoritetslagen.

Våra riktlinjer

Svenljunga kommun har antagit riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Riktlinje för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pdf, 652 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: