Tillbaka till startsidan

Du är här:

Utveckling industriområde Lockryd

Välkommen till Lockryd - i hjärtat av Sjuhärad! På denna sida får du information om utvecklingen på vårt industriområdet Lockryd. Här finns redan flera välertablerade företag, planlagda industritomter och stora planer för framtiden - bland annat har en batterifabrik reserverad ett stort område.

Beskriver min bild

Etablera i Lockryd

Lockryd med sitt strategiska läge vid riksväg 27 är vår största satsning för etablering av industri, handel och kontor. Inom en timmes bilfärd finns en miljon möjliga kunder. För dig som söker ett läge med god logistik har Lockryd nära till både järnväg, flyg och hamnar. Riksväg 27 är en viktig transportled i Boråsregionen Länk till annan webbplats. och en del av Baltic Link, länken för transportnätet i Östersjöregionen.

Ledig mark

Lockryd är idag ett mindre handelsområde för trädgård och utemöbler och en knytpunkt för busskommunikationer. Fler etableringar är planerade. Just nu finns fortfarande sammanlagt cirka 25 hektar ledig mark (inte sammanhängande).

Batterifabrik

Den största planerade etableringen på området är en batterifabrik. Vi samarbetar med Boråsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att möjliggöra detta. Vi uppdaterar informationen om detta projekt kontinuerligt, minst varannan vecka.

Projekt för att möjliggöra etableringen

Vi arbetar i två spår; å ena sidan samverkan inom Boråsregionen och med de intresserade företagen för att möjliggöra etableringen. Å andra sidan undersöker vi vilka behov som kan uppstå i kölvattnet av en eventuell batterifabrik eller andra större företagsetableringar - exempelvis behov av fler bostäder och mer barnomsorg.

Vad händer just nu?

 • Just nu jobbar vi med olika delar kring att detaljplanelägga den mark som eventuellt kommer beredas för en batteriproduktionsanläggning. Till detta behövs bland annat flera utredningar som underlag. Steg 1 av den arkeologiska utredningen avslutades under maj och steg 2 har redan kommit igång! Göta Arkeologi AB undersöker några platser mer detaljerad – detta innebär bland annat markingrepp med grävmaskin. Vi har varit i kontakt med alla markägare som är berörda. Arbetet börjar på tisdag den 14 juni. Det kommer troligen pausas för semester och sedan fortsätta i augusti.
 • Mätningsarbeten: Personal från vår samarbetspartner Borås Stad utför mätningsarbete för detaljplanen i ett större område kring Lockryd, med start vecka 26. Det kan innebära att personalen är inne på din fastighet. Syftet med mätningsarbetet är att komplettera och uppdatera vår karta som vi använder för planering. Kartan visar bland annat fastighetsindelning och anläggningar på marken. För att utföra mätningsarbetet måste personalen gå in på privat tomtmark och vi hoppas att ni har förståelse för det. I enlighet med "Plan och bygglagen Kap. 11 §8" får vi beträda tomtmark i detta syfte.
 • Under vecka 24 deltar vår projektledare, näringslivstrateg och representanter från Borås Regionen och Business Sweden tillsammans på en träff i Oslo med intressenterna för industrimarken.
 • Kommunfullmäktige beslutade på måndag den 13 juni om samverkansavtal med Borås Stad. Den potentiella etableringen av en ny batterifabrik innebär bland annat ett framtagande av detaljplan som är ett omfattande arbete. Arbetet kräver fler personella resurser än vi har. Eftersom en etablering av en batterifabrik skulle medföra nytta för angränsande kommuner har samverkan med Borås Stad tagits fram som förslag. Detaljplanarbetet bedriver vi i projektform med upphandlad plankonsult där konsulten även blir projektledare. Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget på samverkansavtal mellan Svenljunga kommun och Borås Stad. Du kan läsa mer om detta i protokollet.
 • Under april och maj sker fältinventering för några av de utredningar vi har beställt, bland annat kring arkeologi och naturvärdesinventering.
 • Under våren påbörjar vi utredning kring vatten- och avloppsnätet för att ta reda på vilka eventuella förändringar vi behöver göra på nätet för att kunna tillgodose behovet av en nyetablering och ökat inflyttning till området.
 • Måndag den 7 mars beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att anställa Magnus Nilsson som projektledare för etableringen.
 • Under februari, mars och maj har vi erfarenhetsutbyte med bland annat Skellefteå kommun och Göteborgs stad kring stora etableringar inom batteriindustrin och deras lokala påverkan.
 • Projektgrupp för detaljplan har skapats med tjänstepersoner från Borås och Svenljunga. Samverkan sker via Boråsregionen. För att Letter of intent (LOI) med Logistea ska behålla sin giltighet måste vi påbörja detaljplanprocessen innan 30 mars, därför lägger vi just nu mycket fokus på att lösa praktiska frågor kring kommande detaljplan. Arbetet med detaljplan har vi formellt påbörjat under februari.
 • Under mars påbörjar vi upphandling och beställning av olika undersökningar kring natur- och miljöpåverkan.
 • Med start februari håller vi möten med olika intressegrupper som finns geografisk nära, exempelvis nära grannar och PRO Hillared.
 • 22 december 2021: villkorad avsiktsförklaring om hyresavtal nyproducerad fastighet på 380 000 kvadratmeter mellan Logistea och Freyer.


Bakgrund - vägen till markreservationsavtal för batterifabrik
Letter of intent och markreservationsavtal

Prenumerera på uppdateringar

Nu kan du få uppdateringar om vår process kring batterifabriken och annat kring utvecklingen av vårt industriområde Lockryd till din e-post.

Hantera prenumerationer
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Magnus Nilsson, Projektledare, 0325-183 41
Fredrik Dahl, Näringslivsstrateg, 0325-184 06

Uppdaterad: