Du är här:

Utveckling industriområde Lockryd

Välkommen till Lockryd - i hjärtat av Sjuhärad! På denna sida får du information om utvecklingen på vårt industriområdet Lockryd. Här finns redan flera välertablerade företag, planlagda industritomter och stora planer för framtiden - bland annat har en batterifabrik reserverad ett stort område.

kartbild över Business Region Borås med hjärta som markerar Lockryd

Etablera i Lockryd

Med sitt strategiska läge vid riksväg 27 är Lockryd vår största satsning för etablering av industri, handel och kontor. Inom en timmes bilfärd finns en miljon möjliga kunder. För dig som söker ett läge med god logistik har Lockryd nära till både järnväg, flyg och hamnar. Riksväg 27 är en viktig transportled i Boråsregionen Länk till annan webbplats. och en del av Baltic Link, länken för transportnätet i Östersjöregionen.

Ledig mark

Lockryd är idag ett mindre handelsområde för trädgård och utemöbler och en knytpunkt för busskommunikationer. Fler etableringar är planerade. Just nu finns fortfarande cirka 25 hektar ledig mark (inte sammanhängande).

Batterifabrik

Den största planerade etableringen på området är en batterifabrik. Vi samarbetar med Boråsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att möjliggöra detta. Vi uppdaterar informationen om detta projekt regelbundet.

Projekt för att möjliggöra etableringen

Vi arbetar i två spår; å ena sidan samverkan inom Boråsregionen och med de intresserade företagen för att möjliggöra etableringen. Å andra sidan undersöker vi vilka behov som kan uppstå i kölvattnet av en eventuell batterifabrik eller andra större företagsetableringar - exempelvis behov av fler bostäder och mer barnomsorg.

Vad händer just nu?

Detaljplan och utredningar

Just nu jobbar vi med olika delar kring att detaljplanelägga den mark som eventuellt kommer beredas för en batteriproduktionsanläggning. Till detta behövs bland annat flera utredningar som underlag.

Under mars började vi med upphandling och beställning av olika undersökningar kring natur- och miljöpåverkan. Under april och maj 2022 skedde fältinventering för några av de utredningar vi har beställt, bland annat kring arkeologi och naturvärdesinventering.

Steg 1 av den arkeologiska utredningen avslutades under maj och steg 2 har redan kommit igång! Göta Arkeologi AB undersöker några platser mer detaljerad – detta innebär bland annat markingrepp med grävmaskin. Vi har varit i kontakt med alla markägare som är berörda. Arbetet börjar på tisdag den 14 juni. Det kommer troligen pausas för semester och sedan fortsätta i augusti.

Personal från vår samarbetspartner Borås Stad utför mätningsarbete för detaljplanen i ett större område kring Lockryd, med start vecka 26. Det kan innebära att personalen är inne på din fastighet. Syftet med mätningsarbetet är att komplettera och uppdatera vår karta som vi använder för planering. Kartan visar bland annat fastighetsindelning och anläggningar på marken. För att utföra mätningsarbetet måste personalen gå in på privat tomtmark och vi hoppas att ni har förståelse för det. I enlighet med "Plan och bygglagen Kap. 11 §8" får vi beträda tomtmark i detta syfte.

Pågående och planerade utredningar

 • Arkeologi del 2 (avslutas september)
 • Geoteknik (start vecka 37)
 • Markmiljö
 • Bergteknik (start vecka 37)
 • Hydrogeologi/Grundvatten (start vecka 37)
 • VA-utredning (läs mer under rubriken Vatten och avlopp, blir klar i slutet på november)
 • Skyfall- och dagvatten
 • Trafik
 • Landskapsanalys
 • Buller och omgivningspåverkan
 • Riskanalys

Avslutade utredningar

 • Naturvärdesinventering (rapport skrivs)
 • Kulturmiljöutredning Läggared
 • Arkeologi steg 1, steg två avslutas i början på hösten 2022

Vatten och avlopp

Under våren 2022 påbörjar vi utredning kring vatten- och avloppsnätet för att ta reda på vilka eventuella förändringar vi behöver göra på nätet för att kunna tillgodose behovet av en nyetablering och ökat inflyttning till området.

I augusti pågår VA utredning fortfarande men det har blivit tydligt att det finns två alternativ: att bygga ett lokalt reningsverk i Lockryd eller en överföringsledning till Svenljunga och bygga om vårt nuvarande reningsverk. Det senare alternativet är betydligt snabbare. Kylvatten till fabriken är fortfarande en öppen fråga om det är ett kommunalt ansvar eller företagets.

Det är viktigt att komma ihåg att det tar lång tid att bygga reningsverk. Från beslut tar det 4-7 år tills bygget är klar.

Sammanställning och rapport av utredningen kommer vara klar i slutet på november. Vi har samtidigt påbörjat en utredning kring utbyggnad av Svenljunag reningsverk, från 7 000 pe till 20 000. Men ett tillstånd från Länstyrelsen tar vanligtvis 2 år (innan beslut). Även denna utredning om utbyggnad blir klar i november.

Bakgrund - vägen till markreservationsavtal för batterifabrik
Letter of intent och markreservationsavtal
Nätverk, samarbeten och möten
Övrigt

Prenumerera på uppdateringar

Nu kan du få uppdateringar om vår process kring batterifabriken och annat kring utvecklingen av vårt industriområde Lockryd till din e-post.

Hantera prenumerationer
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Magnus Nilsson, Projektledare, 0325-183 41
Fredrik Dahl, Näringslivsstrateg, 0325-184 06
Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef, 0325-183 39
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploa, 0325-184 40

Uppdaterad: