Du är här:

Möten och protokoll

På den här sidan kan du läsa dagordningar och handlingar inför olika möten. Du kan även ta del av protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de övriga nämndernas möten.

Efter sammanträdet justeras protokollet. När protokollet har justerats tillkännages det på kommunens digitala anslagstavla och publiceras under respektive nämnds/styrelses flik nedan. Du kan även få en kopia av protokollet i kontaktcentret i kommunhuset.

Vissa uppgifter eller paragrafer kan vara borttagna med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen.

Protokoll

Här kan du ta del av årets och förra årets protokoll. Vill du läsa tidigare års protokoll är du välkommen att höra av dig till oss.

Prenumerera på eller ändra din prenumeration på kommande protokoll:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Samverkansnämnd Arbetsmarknad
Valnämnden
Interna myndighetsnämnden
Krisledningsnämnden
Rådgivande organ

.

Kontakt
Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21
Cecilia Axelsson, Nämndsekreterare, 0325-183 62
Malin Lundin, Nämndsekreterare, 0325-184 38
Liselott Johansson, Nämndsekreterare, 0325-184 26

Uppdaterad: