Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Möten och protokoll

På den här sidan kan du läsa dagordningar och handlingar inför olika möten. Du kan även ta del av protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de övriga nämndernas möten.

Efter sammanträdet justeras protokollet. När protokollet har justerats tillkännages det på kommunens digitala anslagstavla och publiceras under respektive nämnds/styrelses flik nedan. Du kan även få en kopia av protokollet i kontaktcentret i kommunhuset.

Vissa uppgifter eller paragrafer kan vara borttagna med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen.

Protokoll

Här kan du ta del av årets och förra årets protokoll. Vill du läsa tidigare års protokoll är du välkommen att höra av dig till oss.

Prenumerera på eller ändra din prenumeration på kommande protokoll:

Nästa sammanträde är den 16 september 2024 klockan 18.00 i Svenljungasalen, kommunhuset.

Mötet sänds även live här på webben.  

Dagordning och handlingar

Dagordning och handlingar finns tillgänglig ungefär en vecka innan mötet.

Kallelsen hittar du här en vecka innan sammanträdet.

Dagordning med tillhörande handlingar för kommunfullmäktiges sammanträde hittar du här en vecka innan sammaträdet.

Protokoll 2024

Protokollsbilagor publiceras inte tillsammans med protokollet. Vill du läsa en protokollsbilaga, kontatakta kanslienheten.

Protokoll 2023

Protokollsbilagor publiceras inte tillsammans med protokollet. Vill du läsa en protokollsbilaga, kontatakta kanslienheten.

Nästa sammanträde är måndagen den 2 september 2024, klockan 14.00 i Svenljungasalen, kommunhuset.

Kommunstyrelsens möten är öppna för allmänheten.

Dagordning och handlingar

Dagordning och handlingar finns tillgänglig ungefär en vecka innan mötet.

Kallelsen hittar du här en vecka innan sammanträdet.

Dagordning med tillhörande handlingar för kommunstyrelsens sammanträde hittar du här en vecka innan sammanträdet.

Protokoll 2024

Protokollsbilagor publiceras inte tillsammans med protokollet. Vill du läsa en protokollsbilaga, kontatakta kanslienheten.

Protokoll 2023

Protokollsbilagor publiceras inte tillsammans med protokollet. Vill du läsa en protokollsbilaga, kontatakta kanslienheten.

Nästa sammanträde är den 3 september 2024.

Barn- och utbildningsnämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Dagordning

Dagordningen finns tillgänglig här ungefär en vecka innan mötet.

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Nästa sammanträde är den 3 september 2024.

Samhällsbyggnadsnämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Dagordning

Dagordningen finns tillgänglig här ungefär en vecka innan mötet.

Protokoll 2023

Nästa sammanträde är den 28 augusti 2024.

Socialnämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Dagordning

Dagordningen finns tillgänglig här ungefär en vecka före sammanträdet.

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Brottsförebygganderådet

Folkhälsorådet

Funktionshinderrådet

Tidigare protokoll

Pensionärsrådet

.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21
Cecilia Axelsson, Nämndsekreterare, 0325-183 62
Malin Lundin, Nämndsekreterare, 0325-184 38
Liselott Johansson, Nämndsekreterare, 0325-184 26

Uppdaterad: