Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Akut hjälp och krisstöd

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra, om det inträffat en olycka, brand, akut sjudomsfall, pågående brott eller misshandel. Dessutom hittar du information om hjärtstartare, jour och vårt kristeam. Du kan också läsa om hur du kan få hjälp vid kris i livet, om du blivit usatt för brott eller har en ungdom i riskzon.

112 – SOS Alarm

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Webbplats: 112 – SOS Alarm Länk till annan webbplats.

Telefon: 112

1177 – Vårdguiden

Sjukvårdsrådgivning

Webbplats: 1177 – Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 1177

114 14 – Polisen (inte akut)

Polisens nummer vid icke akuta händelser

Webbplats: 114 14 SOS Alarm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 114 14

113 13 - Informationsnummer

Informationsnumret 113 13 ska du ringa om du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.

Webbplats: 113 13 – SOS Alarm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 1177

Våld i nära relationer

I en akut situation ska du alltid ringa 112

Krisinformation.se

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger information nationellt om krishändelser. Finns även som app.

Lokal kris eller händelse

Om det uppstår en lokal kris eller händelse kommer du att få fortlöpande information här på svenljunga.se, via 113 13 och via lokalradion P4 Sjuhärad.

Vi har hjärtstartare på biblioteket, på kommunhuset och på vår bad- och friskvårdsanläggning Moga Fritid.

Vart finns närmsta hjärtstartare?

Det finns ett register där man kan uppdatera var det finns hjärtstartare. Det finns dock ingen garanti för att alla hjärtstartare som finns är registrerade.

Till hjärtstartarregistret Länk till annan webbplats.

Brand filt, hjärtsstartare och brandslang

Olika jourer och organisationer kan ge barn, ungdomar och vuxna stöd och hjälp i en svår situation

Bris, Barnens rätt i samhället Barntelefon - för barn

Till BRIS barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp, be du att få prata med ett BRIS-ombud.

Telefon: 116 111
Webbplats: Bris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bris, Barnens rätt i samhället Vuxentelefon - om barn

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om vart du kan vända dig för att få mer hjälp.

Telefon: 077-150 50 50
Webbplats: Bris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren

Har du varit utsatt för brott kan du få råd och stöd genom Brottsofferjouren.

Telefon: 0200-21 20 19
Webbplats: Brottsofferjouren Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HBTQ-jouren

Webbplats: HBTQ-jouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är närstående/anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor.

Telefon dygnet runt: 020-50 50 50
Webbplats: Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polismyndigheten

Hit ringer du när du behöver nå polisen men då det inte är akut.

Telefon: 114 14
Webbplats: Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnojourer och tjejjourer

Kvinnojouren i Mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Tjejjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda korsets telefonjour

Saknar du någon att prata med? Vi kan alla hamna i situationer när vi behöver någon att prata med.

Telefon: 0771-900 800
Webbplats: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Röda Korsets telefonjour

Sjukvårdsrådgivning

Här hittar du information och råd om olika former av sjukdomstillstånd.

Telefon: 1177
Webbplats: 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Social jour

Sociala jouren tar hand om akuta socialtjänstärenden efter kontorstid.

Telefon: 112
Webbplats: Sociala jouren Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har kristeam som vi kan kalla in för att stödja människor som drabbats av en allvarlig olycka eller i annan krissituation.

När en allvarlig händelse inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. Kommunen har det yttersta ansvaret för att människorna som bor, arbetar och vistas inom kommunens geografiska område får det stöd och den hjälp som de behöver enligt Socialtjänstlagen (2001:4.).

Kristeamet aktiveras vid större kriser och i den akuta situationen kan handla om att:

  • upplåta lokaler där drabbade personer får sina omedelbara behov av skydd, värme, trygghet och mat tillgodosedda
  • hålla ihop familjer
  • ge stöd till barn och ungdomar
  • underlätta för anhöriga att komma i kontakt med drabbade
  • ge stöd och information till närstående
  • verka i det akuta skedet i väntan på att ordinarie resurser tar över

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Krisen är både en reaktion på det som hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten.

en kille som sitter ensam och är ledsen

Att hamna i kris

En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom. Om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande.

Olika sorters kriser

En så kallad livskris kan utlösas av till exempel en anhörigs sjukdom. Det är en typ av kris som oftast går att bearbeta och komma igenom med stöd av familj och vänner, även om det inte alltid känns så när man är mitt i den.

Utvecklingskris

Utvecklingskriser är en del av människans psykologiska utveckling. De kan uppstå vid viktiga övergångar i livet, till exempel när man som tonåring tar klivet in i vuxenvärlden. Det är perioder då man är mer sårbar. Om det då händer något som upplevs som extra jobbigt har man sämre förutsättningar att hantera det.

Kris i samband med oväntade eller plötsliga händelser

En tredje typ av kris är den som kan inträffa i samband med plötsliga och oväntade händelser. Det kan till exempel vara dödsfall, sjukdom, olyckor och katastrofer samt våld och hot. Man har inte fått tid till att förbereda sig. Det oväntade drabbar en som ett knock-out-slag. Även den här typen av kriser klarar de flesta att ta sig igenom om man får stöd från människor i ens närhet. En del personer kan under en tid behöva mer professionell hjälp för att orka ta itu med konsekvenserna av det som hänt

Hur kan jag få hjälp?

Kontakta i första hand Närhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så kan de hjälpa dig. Telefon 0325-61 91 00

Du som blivit utsatt för brott har möjlighet att få råd-och stödsamtal.

Behöver du stöd?

Att bli utsatt för ett brott är en svår händelse. Det kan handla om misshandel, hot, sexuella övergrepp eller någon annan form av kränkning. Vi reagerar på olika sätt och behöver olika former av stöd.

Sociala stödteamet

Sociala stödteamet Öppnas i nytt fönster. vänder sig till dig som bor i Svenljunga kommun och behöver råd- och stödsamtal efter att ha blivit utsatt för brott. Vi erbjuder även dig som anhörig till ett brottsoffer samtal.
Samtalen journalförs inte.

Teamet kan vid behov förmedla kontakt till kvinnojourer och andra aktörer.

Telefon till sociala stödteamet: 0325-184 53

Som barn eller ungdom har du tyvärr inte alltid automatiskt rätt stöd i din närhet. Därför har vi på denna sida samlat en massa ställen som kan hjälpa just dig. Kom ihåg att du också alltid kan prata med exempelvis din lärare, någon på elevhälsan, fältare, sociala stödteamet eller en socialsekreterare.

Vardagar klockan 08.00-16.30 når du oss på det sätt som känns bäst för dig:

  • Ring eller sms:a barn- och elevhälsan på 070-325 62 10.
  • Ring eller sms:a våra socialsekreterare på 073-765 44 98.
  • Snacka med våra fältare på Snapchat: Fältare Lena eller Fältare Jennie.
en person som har ritat ett ansikte som är ledsen på ett rott papper och håller upp de framför sitt ansikte

Ta kontakt med någon på denna lista om du behöver stöd eller bara vill prata. De flesta kan du kontakta gratis och anonymt. En del har öppet dygnet runt, andra några timmar i veckan.

Vissa av ställena jobbar med särskilda frågor, andra kan du prata med om vad som helst. Flera av dem kan du också kontakta om du oroar dig för någon du känner.


Det kan vara experter som svarar, eller personer med egen erfarenhet. På en del ställen kan du få stöd på andra språk än svenska. Om det stället du hör av dig till inte kan hjälpa dig kan dem istället tipsa om andra som kan.

Ring 112 om du är i fara och det är bråttom.

Barnahus Älvsborg är en verksamhet där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott.

Samverkan för barnens bästa

På ett barnahus samarbetar socialtjänsten, sjukvården, polis, och åklagare gemensamt för att barn som utsätts för våld eller övergrepp, får ett tryggt, samordnat och rättsäkert bemötande. Arbetsmodellen underlättar och effektiviserar handläggningen och stärker barnets skydd.

Syftet med Barnahus Älvsborg är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Webbplatsen för Barnahus i Älvsborg via Borås Stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Mini-Maria är ungdomar upp till 21 år välkomna. I samband med att den unge har kontakt med mottagningen erbjuds även stöd till föräldrar eller andra viktiga anhöriga. Både som ung och anhörig är du välkommen att höra av dig.

Mini-Maria är ett samarbete mellan kommunen och regionhälsan. Socionomer, socialpedagog, sjuksköterskor, psykolog och läkare arbetar därför tillsammans i tvärprofessionellt teamarbete.

Du behöver ingen remiss eller biståndsbeslut från socialtjänsten för att komma till Mini-Maria en första gång, utan det går bra att ta en kontakt själv via hemsidan eller genom att ringa mottagningstelefonen. Alla besök är kostnadsfria och de som arbetar på Mini-Maria har tystnadsplikt.

Mer information hittar du på Mini-Maria Södra Älvsborg Länk till annan webbplats..

Kontakta oss

Telefonnummer: 010-435 95 40
Telefontider: måndag – onsdag kl. 9-16, torsdag kl. 9-17 och fredag kl. 10-14.

E-post: Skriv till oss via kontaktformuläret på hemsidan, Mini-Maria Södra Älvsborg Länk till annan webbplats.

Besöksadress: Hantverkargatan 2c. I samma lokal som Arbetsmarknadsenheten. Byggnaden är belägen i ett industriområde och bredvid finns en vintagebutik. Då dörren är låst ringer du på klockan vid ditt bokade besök så kommer personal och möter dig.

Mini-Maria är på plats i Svenljunga på onsdagar för, sedan tidigare, bokade besök. Har du inte möjlighet att komma på onsdagar eller önskar träffas på annan plats så är du välkommen till någon av deras andra mottagningar i Södra Älvsborg, uppge i så fall det vid första kontakten.

.

Uppdaterad: