Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Misstanke om barn som far illa

Vi har ett gemensamt ansvar att alla barn får växa upp under trygga förhållanden. Om du är orolig för att ett barn far illa eller verkar behöva stöd, kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen som jobbar med barn och unga.

Beskriver min bild

Anmälan från privatpersoner

Om du känner till att ett barn eller en ungdom far illa bör du kontakta kommunen och berätta om din oro.

Hur gör man?

Du kan antingen ringa, maila eller skicka ett brev. Du har möjlighet att vara anonym, men det är bättre att du talar om vem du är. Om du väljer att vara anonym får du inte röja din identitet, säga ditt namn,  vid anmälan.


Alla uppgifter om missförhållanden som vi får kännedom om betraktas som en anmälan. En anmälan bör vara skriftlig, men är den muntlig dokumenteras den av den som tar emot din anmälan. En inkommen anmälan bedöms alltid av en handläggare. 

Om en anmälan lämnas via vårt kontaktcenter eller förvaltningens e-post lämnas den genast vidare för handläggning.


Anmälaren bör alltid meddela oss om förhållandena har ändrats eller om tidigare lämnade uppgifter är felaktiga eftersom en anmälan inte kan återtas.

Anmälningskyldighet för personer som arbetar med barn och ungdom

Vissa personer har skyldighet att anmäla alla missförhållanden om barn och ungdomar (0 - 18 år). Anmälningsskyldigheten gäller alla anställda, oavsett arbetsuppgifter, inom:

  • myndighet och enskild verksamhet som berör barn och ungdom
  • offentlig och enskild hälso- och sjukvård
  • kommunens socialtjänst
  • enskild verksamhet inom socialtjänstens område

Den som är anmälningsskyldig får inte vara anonym

Du som har anmälningsskyldighet, är också skyldig att lämna alla uppgifter som är av betydelse för ärendet. Du som har anmälningsskyldighet kan inte vara anonym och det är lämpligt att anmälaren meddelar vårdnadshavare om att en anmälan görs.


Anmälningsskyldighet för anställda inom familjerådgivning gäller enbart vid misstanke om att barn eller ungdom utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet.

.

Kontakt

Uppdaterad: 13 november 2019