Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Anhörigstöd

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder eller annan närstående. Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv. På denna sida får du reda på hur vi kan ge dig stöd.

två hjärtan i klädnypor

Med anhörigvårdare menas att familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stöttar en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Detta kan många gånger vara slitsamt men det finns stöd och hjälp att få om du vänder dig till vårt anhörigstöd.

Vi har som mål att så tidigt som möjligt nå dig så att vi kan ge dig råd, stöd och information. 

Du som vårdar eller stöttar en närstående/anhörig/vän har rätt enligt lag att söka stöd av kommunen.

Du är en viktig samarbetspartner kring de vård- och omsorgsinsatser som riktas till din närstående. Råd och stöd till dig kan ha stor betydelse för ditt välbefinnande och förebygga ohälsa. Andra stödinsatser din närstående kan ha rätt till är avlösning Öppnas i nytt fönster. och hemvårdsbidrag. Öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om stöd till anhöriga:

Dela dina känslor med andra, du är inte ensam - Att prata med andra som är i liknande situation som du kan vara ett sätt att må bättre och få ny energi.

Vi möjliggör möten med andra i liknande situationer i form av digitala träffcirklar med särskild inriktning men också i öppna caféer.

Här kan du läsa mer om Anhörigcafé Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster..

Gå med i vår facebookgrupp Anhörigstöd i Svenljunga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att träffa andra i likannde situation och dela tips och råd.

Aktivitetshuset Hammarlind Öppnas i nytt fönster. är en mötesplats för alla för att motverka ensamhet.

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig eller ring 0325-184 52.
Att vara barn till en förälder eller annan vuxen i din närhet som har en sjukdom, som missbrukar eller som oväntat eller hastigt har dött kan vara jobbigt, men du är inte ensam. Det finns information, råd och stöd att få.

Vilket stöd finns att få?

Om din förälder eller annan vuxen som du har i din närhet blir sjuk, börjar missbruka eller hastigt dör förändras väldigt mycket och det blir aldrig mer som det varit. Vissa barn behöver få träffa någon och prata med och få svar på frågor. Vad var det som hände? Vad får jag känna och inte känna?

För någon kan det vara viktigt med stöd och tröst, någon annan känner att det klarar sig själva. I vilket fall så har du rätt att få hjälp. Du kanske vill läsa en bok eller se en film? Eller ha tips om en webbplats att besöka för att få mer information, eller tips om en stödgruppsverksamhet nära dig där du kan träffa andra barn och unga i samma situation som du.

Hör av dig till oss om det är något du undrar över.

Gå med i vår facebookgrupp Anhörigstöd i Svenljunga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att träffa andra i likannde situation och dela tips och råd.

För dig som arbetar med barn

Nu finns en webbutbildnig för dig som möter barn som anhöriga i ditt yrke. Ubildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Västra Götalandsregionen. Utbildningen riktar sig främst till personal inom hälso och sjukvård men är öppen för alla.

Webbutbildning för dig som möter Barn som anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Ida Henning, Anhörigrådgivare, 0325-184 52

Uppdaterad: