Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Äldre

Vår kommuns äldre ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv, i trygghet och oberoende.

Beskriver min bild

Vi har flera tjänster och möjligheter för dig som är äldre att få hjälp och stöd om du skulle behöva det.

Tjänster du kan utnyttja utan särskild prövning eller bedömning

 

 


  • Kom och ät på matserveringar på vård och omsorgsboende. Dessa finns i Östra Frölunda, Sexdrega och i Svenljunga.

 

Tjänster som kräver en ansökan från dig

Din ansökan använder vi för att göra en behovsbedömning tillsammans med dig.

Vi ser över dina behov och vilka möjliga lösningar som finns. Om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt så kan du få hjälp från kommunens hemstänst eller i vissa fall en privat utförare (LOV). Om du inte får det du önskar och ansöker om, kan du överklaga vårt beslut.

 

  • Hjälp i hemmet/hemtjänst innebär att du får hjälp med sådant som du inte kan klara själv eller som du kan få hjälp med av någon annan. Det kan till exempel handla om personlig omvårdnad, matinköp eller tvätt och städ.

 

  • Trygghetslarm eller trygghetskamera kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg i din bostad. En tillsyn vi en kamera i ditt hem kan ochså vara ett alternativ.

 

  • Mat i hemmet kan vara att du får färdiglagad mat hem till dig

 

 

 

  • Korttids-/Växelboende innebär att man en kort tid eller växelvis bor i ett vård och omsorgsboende eller på en korttodsenhet för att sedan återgå till bostaden. 

 Andra tjänster

  • Hemsjukvård betyder att om du har svårigheter att ta dig till Närhälsan istället får hjälp med hälso och sjukvård i ditt hem

 

 

  • Färdtjänst kan du få om du har en varaktig funktionsnedsättning och/eller har svårigheter att resa ensam med allmänna kommunikationer.

 

 

  • Bostadsanpassning kan du ansäka om ifall du har en funktionsnedsättning som kräver att din bostad anpassas för att du ska bli självständig. 

Pensionärsrådet

Kommunen har ett Pensionärsråd som ger kommunens pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Avgifter

De flesta tjänster från oss innebär en avgift och här kan du läsa mer om vad som gäller 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 17 oktober 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga