Tillbaka till startsidan

Du är här:

Röstmottagare

Ditt uppdrag är att medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Du är noggrann, hjälpsam och vänlig. Här får du mer information om vad det innebär att vara röstmottagare och kan anmäla ditt intresse.

I Svenljunga kommun finns det 5 valdistrikt med en tillhörande vallokal i respektive valdistrikt. I vissa orter i kommunen har valnämnden även valt att inrätta så kallade röstningslokaler på valdagen. Röstningslokalerna har till skillnad från vallokalerna på valdagen begränsade öppettider och röstningen som sker i en röstningslokal ses som en förtidsröstning även om det sker på själva valdagen. Vallokalerna och röstningslokalerna ligger i skolor, idrottshallar, bibliotek, bygdegårdar eller medborgarhus.

Det är valnämnden i kommunen som ansvarar för att rekrytera röstmottagare till vallokalerna på valdagen.

I arbetsuppgiften som röstmottagare ingår bland annat att

  • upprätthålla god ordning i och intill vallokalen
  • se till att röstningen går rätt till
  • ta emot röster och lägga dem i valurnan
  • hjälpa de väljare som ber om det
  • granska förtidsröster
  • räkna rösterna efter vallokalens stängning.

I en vallokal ska det alltid tjänstgöra minst tre röstmottagare samtidigt. En av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande, som fungerar som arbetsledare. Det är ordförande och vice ordförande som leder arbetet under dagen och lämnar in och redovisar rösterna till kommunhuset på valnatten.

Vem som blir ordförande eller vice ordförande i ett valdistrikt bestäms i förväg utav valnämnden i samband med förordnande av röstmottagare. Oftast är ordförande och vice ordförande någon som har arbetat med val tidigare.

Ordförande i det valdistrikt som du kommer tjänstgöra i tar kontakt med dig och övriga röstmottagare och lägger arbetsschemat för valdagen. Som röstmottagare ska du tjänstgöra i den vallokal och/eller röstningslokal som ordförande tilldelar dig samt den tid som ordförande bestämmer att du ska tjänstgöra. Det kan innebära allt från några timmar till hela dagen och långt in på natten. Därför kan det vara lämpligt att du ser över möjligheten att kunna vara ledig dagen efter från ett eventuellt ordinarie arbete. Tänk också på att ta med mat som du kan äta under dagen.     

Valdagen är intensiv med varierat flöde av väljare. Oavsett arbetsbelastningen i vallokalen krävs ett hjälpsamt och vänligt sätt. Dessutom ställs höga krav på att du är noggrann. Du som röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Arbetet med röstmottagning börjar på morgon (valdagen) ca 07.00 med att ställa i ordning vallokalen och förbereda röstningen som börjar klockan 08.00. Ordförande leder och fördelar arbetsuppgifterna med att dela ut valkuvert, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarnas identitet, arbeta med inkomna förtidsröster m.m. Ordförande kan även välja att iordningsställa vallokaler och röstningslokaler dagen innan valdagen. I dessa fall blir du informerad om detta.  

Efter stängning klockan 20.00 (EU-val 21.00) arbetar alla med att öppna och räkna alla röster – ett val i taget (vid de allmänna valen). När allt är färdigräknat ska material packas ihop, lokalen ska ställas i ordning, vartefter ordförande lämnar rösterna till valnämnden som befinner sig i kommunhuset på valnatten. Som röstmottagare kan du gå hem när detta är klart. Tänk på att det kan ta tid att göra i ordning lokalen efter ett val och arbetet som röstmottagare kan därför pågå till efter midnatt.

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få ett förordnande som röstmottagare. Denna utbildning utförs av valgruppen på uppdrag av valnämnden.

För arbetet som röstmottagare samt genomförd obligatorisk utbildning får du ett skattepliktigt arvode.

Valnämnden ansvarar även för att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen. Förstidsröstningen startar 18 dagar före valdagen och arbetet innebär att röstmottagaren tar emot förtidsröster. Hur många röstmottagare som arbetar i en röstningslokal med förtidsröstningen under dagen kan variera men det måste alltid tjänstgöra minst två röstmottagare samtidigt under röstmottagningen. Frågan om du kan tjänstgöra som röstmottagare vid förtidsröstnigen kommer du få i samband med att valnämnden förordnar dig till röstmottagare.

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Svenljunga kommun fyll i formuläret nedan.
.

Kontakt
Alexandra Skoog, Nämndsekreterare, 0325-183 62

Uppdaterad: