Tillbaka till startsidan

Du är här:

Regler för upphandlingar

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt vi ska göra våra upphandlingar. Lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in.

Lagar för offentlig upphandling

Den svenska upphandlingslagstiftningen består av fyra lagar som styr olika delar av de offentliga inköpen. Reglerna bygger på EU-direktiv och är till stora delar lika inom hela EU.

 

  • LOU - Lagen om offentlig upphandling
  • LUF - Lagen om upphandling inom områdena vatten, enerig, transporter och posttjänster
  • LUK - Lagen om upphandling av koncessioner
  • LUFS - Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Grundprinciper

Det finns fem grundläggade principer som genomsyrar hela upphandlingslagstiftningen.

 

  • Icke-diskriminering
  • Likabehandling
  • Proportionalitet
  • Öppenhet
  • Ömsesidigt erkännande


Dessa grundprinciper bygger på objektivitet och öppenhet. Det betyder att vi ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps. Det får inte förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling. 


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Maria Bengtsson, Upphandlare, 0325-180 76

Uppdaterad: