Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Badplatser

Vi har tolv kommunala badplatser från norr till söder av olika karaktär. De flesta är utrustade med torrtoalet och bryggor. På denna sida hittar du information om våra badplatser. Vilken är din favoritbadplats?

badbrygga

Vattenkvalitet

Kommunen genomför regelbundet mätningar av vattenkvalitén på de kommunala badplatserna. Det man provtar är bakterie förekomsten av E.Coli och Intestinala enterococker i badvattnet. Analysen visar sen om badvattnet är:

  • Tjänligt, vilket betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  • Tjänligt med anmärkning, vilket betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
  • Otjänligt, vilket betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet. I väntan på omprov avråder kommunen från bad.

All provtagning samlas och kan läsas på Hav– och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Där kan du se tidigare mätresultat, samt vattenkvalitén på flertalet andra badplatser runt om i landet.

Vid misstänkt algblomning

Algblomning kan vara svårt att se med blotta ögat och ändå är det den kontroll som görs, en okulär besiktning av våra kommunala badplatser. Man kan ta prov men det tar cirka tre veckor att få provsvar vilket är anledningen till att blir en okulär besiktning.

Har det varit en period med lugnt väder och höga vattentemperaturer kan plankton samlas i ytvattnet. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt - resultatet liknas ofta vid rabarbersoppa. Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög. Allt grumligt är dock inte algblomning. Losslitna alger och ansamlingar av pollen kan ibland likna algblomning.

Råd vid algblomningar

Nedan kan du läsa några råd som kan vara bra att tänka på om man misstänker att det pågår en algblomning:

  • Undvik bad eller onödig kontakt med vatten när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara, ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna eller då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr.
  • En tumregel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till dina knän. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5–1 meters djup och egenskaperna ovan är uppfyllda.
  • Har du ändå badat i när det varit algblomningär det bra att skölja av kroppen noga med tvål och vatten.. Vid ögonirritation skölj ögonen med rinnande vatten.
  • Har du svalt större mängder vatten (mer än några kallsupar) och har uttalade symtom bör sjukhus kontaktas.
  • Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap.
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.
  • Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.

Hur gör kommunen vid algblomning?

Vid misstanke om algblomning kan man kontakta kommunen. Det kommunen gör är att de sätter upp anslag vid badplatserna om misstänkt algblomning samt att bad sker på egen risk.

Hundar på badplatser

Hos oss får hundar vistas på offentliga platser. Till offentliga platser hör begravningsplatser, parker, badplatser, torg, samtliga kommunala anläggningar för lek och idrott samt elljusspår.

På offentliga platser ska hunden hållas kopplad och föroreningar efter hunden ska plockas upp. Det finns många personer som är mycket rädda för hundar. Visa hänsyn!

Felanmäl om något är trasigt

Vi behöver din hjälp att upptäcka trasig utrustning eller andra fel på våra badplatser. Kontakta kommunen med upplysning om plats och problem.

E-tjänst för felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: