Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Fiske och jakt

På denna sidan hittar du information vad du ska tänka på innan du ger dig ut för fiske och jakt och vilka lagar och regler du måste följa. Här finns också information om vart du hittar din fiskesjö.

Fiskedrag i vatten.

Fiske, regler och allemansrätt

Fiske ingår inte i allemansrätten därför behöver du alltid lösa fiskekort för att få lov att fiska. I vissa sjöar kan du inte lösa fiskekort, dessa sjöar har markägarna valt att de ska vara privata och då är fiske förbjudet.

Det finns däremot andra saker i allemansrätten som påverkar dig när du är ute i naturen för att fiska. Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du får gå över någon annans mark när du ska till ditt fiskevatten och du kan tillfälligt använda en brygga som ligger utanför en tomt. Om den som äger bryggan själv behöver använda bryggan måste du självklart flytta på dig. Det är alltid bra att läsa på lite extra vad som gäller när du ska gå ut i naturen.

Gå gärna in på naturvårdsverkets hemsida och läs mer om allemansrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för fiske

Regler för fisket finns i Fiskelagen, Fiskeförordningen och i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS). De innehåller en mängd bestämmelser, exempelvis om redskap för fritidsfisket. Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som har ansvar för frågor om fiske. Det är ditt egna ansvar att ta reda på regler och information vad som gäller. Läs mer: Svenska fiskeregler - Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiskekort

Varje fiskevårdsområde har sin egen försäljning av fiskekort. Du kan köpa fiskekort online till nästan alla sjöar på ifiske.se Länk till annan webbplats.

Hitta din fiskesjö, vattendrag eller fiskeguide

På vår besökshemsida svenljungatranemo.se har vi sammanställt alla fiskevårdsområden (FVO) i Svenljunga och Tranemo kommuner. Ett FVO är en förening som ansvarar och äger fiskevatten. De är också dom som bestämmer fiskereglerna. På samma sida hittar du också ädelfiskevatten och företag som specialiserat sig på att erbjuda fiskeupplevelser. Här hittar du mer information om fiskevatten och fiskeupplevelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jakt och regler

För att få jaga i Sverige behöver du ha statligt jaktkort och för att få licens för jaktvapen krävs godkänd jägarexamen. Om du har med dig vapen eller fångstredskap i naturen krävs i de allra flesta fall att du har fått tillåtelse av markägaren eller jakträttsinnehavaren. Kontakta polisen för mer information om transport och övrig hantering av vapen. Det är ditt eget ansvar att ta reda på vilka lagar och regler du måste följa. På naturvårdsvårdverket sida hittar du mer infomation vad som gäller. Läs mer information om jakt på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på när jakt pågår

Skyltar med texten ”Jakt pågår” eller liknande betyder inte att det är förbjudet att vara i skogen, men man ska veta och tänka på att om att jakt pågår och visa hänsyn till jägarna.

I övrigt gäller allemansrättens grundregel att visa hänsyn och inte störa eller förstöra. Att med mening hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet. Dessutom är det förbjudet att med avsikt störa vilda djur.

.

Emelie Romland, Kanslichef, 0325-183 07

Uppdaterad: