Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ungdomspeng

Har du och dina kompisar något som ni skulle vilja göra och som ni tror att andra unga också skulle vilja komma på? Kanske behövs det lite stöd och pengar för att genomföra det? Sök ungdomspeng! På denna sida får du reda på vad ungdomspengen är och kan skicka in din ansökan.

Kommande möten är klockan 15.00 den 25 januari, 22 februari, 21 mars och 25 april.
Tänk på att skicka in ansökan snarast så att den hinner bli behandlad i god tid innan det planerade arrangemanget. Ni får svar på er ansökan samma dag mötena är.

ungdomar håller sina händer upp mot himlen i en solnedgång

Vad är Ungdomspengen?

Ungdomspengen är ett stöd och en möjliggörare för unga som vill genomföra kultur- och fritidsarrangemang för andra unga. Ni kan ansöka om pengar för att betala för en aktivitet som du vill anordna för en mindre grupp eller för en större aktivitet som är öppen för många ungdomar.

Hur mycket pengar kan du ansöka om per arrangemang?

Du kan ansöka om minst 500 kronor och mest 10.000 kronor. Varje år finns det totalt 50.000 kronor i Ungdomspengens budget.

Vem kan ansöka om bidraget?

Ungdomar som går i årskurs 6 (12år) upp till 18 år. Ni måste vara minst två stycken för att ansöka om bidraget.

Vad kan ni ansöka om pengar för?

Ni kan ansöka om pengar för att genomföra aktiviteter eller arrangemang som är öppna för alla ungdomar i kommunen att vara med på eller anmäla sig till (det kan finnas naturliga begränsningar exempelvis lokalens storlek eller liknande).

Ni kan också ansöka om pengar för att kunna starta upp en grupp och genomföra träffar. Gruppen ska vara öppen för andra ungdomar att gå med i.

Du kan också ansöka om pengar för att genomföra olika workshops eller arrangera en föreläsning.

Andra villkor och regler som gäller när ni ansöker om Ungdomspengen

 • Det ska rikta sig till andra unga och vara öppet för alla (det innebär att du måste tänka på inkludering och jämställdhet när du planerar och genomför en aktivitet).
 • Det måste vara minst 3 deltagare på aktiviteten eller vid första träffen med gruppen.
 • Alla aktiviteter måste vara alkohol – och drogfria.
 • Arrangemanget måste vara politiskt och religiöst obundet (det innebär att aktiviteten inte får vara kopplat till ett politiskt parti eller bara vara öppet för de som tillhör en viss religion).
 • För att kunna ansöka om pengar måste ni också, senast en månad efter avslutad aktivitet redovisa resultatet. Denna redovisning görs via länk på samma sida som ansökan.

Vem kan inte ansöka och vad kan du inte ansöka för?

 • Arrangemang som anordnas av en förening, skola, kulturskola eller ett företag.
 • Inköp av material. Undantaget är om du behöver materialet för att genomföra aktiviteten, exempelvis om en pysselgrupp behöver köpa in material för att kunna pyssla under sina träffar. Eventuellt överblivet material lämnas in till Ung i Svenljungas verksamhet så att andra ungdomar kan använda det.
 • Den ansökta summan kommer ej att betalas ut kontant. Inköp och liknande görs via faktura tillsammans med personal från Ung i Svenljunga.

Ansökan – hur funkar det?

Du ansöker om Ungdomspeng via formuläret på denna sida. När ni skickat iväg ansökan kommer en kopia till er via den e-postadress som ni angivit ansökan, den kopian behöver ni spara.

Er ansökan kommer sedan att behandlas av en Ungdomspengsgrupp som träffas en gång i månaden. Därför är det viktigt att skicka in er ansökan i tid.

När Ungdomspengsgruppen tagit beslut eller behöver få mer information om er ansökan så kommer de att kontakta er via det telefonnummer som ni angav vid ansökan.

Ansökan Ungdomspeng


Kontaktperson
(det är till denna person vi ringer för att ställa frågor eller meddela beslut om er ansökan)
Kontaktperson


(de som är med och planerar arrangemanget, ni måste vara minst två stycken)(vilka kan vara med på det ni arrangerar? Ålder? Nämn gärna hur ni tänkt kring inkludering och jämställdhet på ert arrangemang)


(från 500 kronor upp till 10.000 kronor)

(skriv ned vad ni ska använda pengarna som ni ansöker om, det kan vara inköp, hyra av lokal eller personal. Det behöver inte vara exakt men så noggrant som möjligt)

Övrig information
När du skickat in ansökan får du kopia på dina svar till din e-postadress. Spara denna. Senast en månad efter genomfört arrangemang måste ni redovisa hur pengarna använts och hur själva arrangemanget gick genom att fylla i den digitala redovisningsblanketten och göra Ung i Svenljungas gruppenkät.


Kontaktperson
(det är till denna person vi ringer för att ställa frågor eller meddela beslut om er ansökan)
Kontaktperson


(det ska vara minst två stycken som även var med i arrangörsgruppen)Dela upp i Deltagare (som inte varit med och planerat) och Arrangörer.

(exempelvis: vi ansökte om 3000 kronor och vi använde 2450 kronor)

Jämför med er beräknade budget.
Har ni gjort Ung i Svenljungas gruppenkät? * (obligatorisk)
Har ni gjort Ung i Svenljungas gruppenkät?


.

 • Ida Ferger, Ungdomsutvecklare, 0325-181 45
  073-765 42 27

Uppdaterad: