Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kartor, mätning, fastighetsfrågor

Nästan 80 procent av all in­formation kan kopplas till en geo­grafisk position. I och med detta kan den visas på en karta. Här hittar både du som privatperson och företag information om allt som rör kartor och mätning inom Svenljunga kommun.

Beskriver min bild

Kartor och GIS

Geografisk information behövs för många upp­gifter inom staden. Dels för planering av bo­städer, transporter och väg­under­håll. Men också för bygg­lov, kultur­minnes­vård och mycket annat.

Du kan ta del av den geo­grafiska informa­tionen på många sätt. Kartor på papper, foton och digitala tjänster.

 

Läs mer om de kartor eller geo­grafisk in­formation som du är intresserad av

Mätning

Vid beställning av mätningsuppdrag som är kopplade till ett pågående bygglov ska beställning av mätningsuppdraget göras till kommunen på särskild blankett.

Exempel på mätningsuppdrag som kan beställas:

  • Husutstakning vid nybyggnad eller större tillbyggnad
  • Inmätningar
  • Lägeskontroll vid ny- och tillbyggnad
  • Ledningsvisning och VA-utsättning
  • Massberäkning / volym- och ytberäkning
  • Stompunkter
  • Specialmätning efter önskemål
  • Sättningskontroll av byggnader och byggnadsdetaljer

 

Vi kan leverera uppdragen i de flesta format, från papperskarta med punktlista till digital fil med punktattribut.

Lantmäteri- och fastighetsfrågor

Hela kommunen är indelad i fastigheter. Med fastighet menas ett avgränsat geografiskt område som består av mark och ibland av vatten. Fastigheterna skiljs åt med en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, järndubbar eller liknande.

 

Lantmäteriet har myndighetsansvar för alla fastighetsgränser och ansvarar för återställandet av förlorade eller skadade gränspunkter. Alla frågor som rör avstyckningar, förändring av gränser eller rättigheter besvaras därför av Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, telefon 0771-63 63 63.

Min Fastighet

Lantmäteriet samlar information knuten till landets fastigheter i olika register. Det kan röra sig om information kring en fastighets gränser, planer, andra avtal, rättigheter och servitut. Du som är fastighetsägare kan via lantmäteriets hemsida på egen hand ta reda vad som gäller för just din fastighet.

 

Lantmäteriet, mer information om tjänsten Min fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 22 oktober 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga