Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Naturvård och parker

Svenljunga kommun är rik på natur, en värdefull tillgång för folkhälsa, för trivsel och för kommunens attraktionskraft.

Beskriver min bild

Kommunen har en viktig roll för att värna om den lokala naturen och försöka göra den tillgänglig. Genom skötsel, vård och fysisk planering kan kommunens egen skog och mark utvecklas till ännu bättre upplevelsemiljöer.

Parker

Våra gröna uterum fungerar som ventialitionsstråk för både varm och kall luft. Trädens kronor ger svalka under heta sommardagar och lä vid blåsigt och kallt väder. Växtligheten binder luftföroreningar och damm fångas upp och det ger renare luft i stadskärnan.


Här hittar du information om våra parker

Naturvård

Vi bedriver ett aktivt naturvårdsarbete. Vår målsättning är att bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturlandskapet till förmån för människor, växter och djur. Förutom naturvårdande insatser görs också insatser för att gynna friluftslivet. Att informera om naturen och göra den tillgänglig för alla är en viktig del av naturvårdsarbetet.

 

Här kan du läsa mer om naturvårdsplanen och våra olika naturvårdsprojekt.

Sjöar och vattendrag

Våra sjöar och vattendrag erbjuder många möjligheter till bad och fiske! I Svenljunga kommun finns runt 300 sjöar och tusentals mil vattendrag och åar. Vatten är ett varumärke för Svenljunga kommun. Något att vara stolta över och värna om för våra barn. Det är kring våra vattenmiljöer vi hittar kommunens allra högsta naturvärden.


Sjöar och vattendrag

.

Kontakt

Uppdaterad: 04 september 2019