Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Bostäder och boendemiljö

Hemmet är den plats där vi vill trivas och må bra. På denna sida hittar du stöd och svar om du är på väg att flytta till Svenljunga, eller om familjen blivit trångbodd, om du behöver anpassa bostaden eller funderar du på någon typ av särskilt boende.

person hoppar glatt upp i luften framför ett bostadshus

Ny bostad

I Svenljunga kommun finns ingen gemensam bostadsförmedling eller bostadskö. Är du intresserad av bostad så vänder du dig istället till respektive mäklare eller hyresvärd. Det finns ett helägt kommunalt bostadsbolag, AB Svenljunga Bostäder, Svenbo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dessutom finns många privata hyresvärdar.

Om du istället är intresserad av att bygga ett eget hus så har vi lediga tomter i bra lägen att erbjuda.

Boendemiljö

Har du problem med din boendemiljö exempelvis störande buller?

Här hittar du information om boendemiljö och vad du kan göra om den inte är bra »

Särskilda boenden och bostadsanpassning

Vi erbjuder ett flertal olika typer av särskilda boenden »

Bostadsanpassning kan vara aktuell för dig som behöver individuelle anpassningar av din permanentbostaden och din närmiljö för att underlätta ditt dagliga liv i hemmet.

Läs mer och ansök om bostadsanpassning »

Offentliga lokaler och tillgänglighet i offentlig miljö

Offentliga lokaler är den typ av lokaler som många människor har tillträde till. Exempel på sådana lokaler är skolor, vårdlokaler, idrottsanläggningar, hotell, bibliotek, simhall och samlingslokal.

Ofta är olika hinder i den offentliga miljön enkelt avhjälpta utan allt för stora uppoffringar. Trots detta är många platser och lokaler fortfarande inte tillgängliga för människor med funktionsnedsättning, barnfamiljer med vagn och äldre. Vi arbetar med tillgänglighet i offentlig miljö.

Adresser och namnsättning

Har du rätt adress eller har du frågor om adresser? Vi beslutar om adresser och svarar för ajourhållning av dessa i ett landsomfattande adressregister som administreras av lantmäteriet.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: