Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. Kommunen ger dig rent dricksvatten i kranen om du har kommunalt VA. Om du har egen brunn måste du själv ta ansvar för kvaliteten på ditt vatten.

en person tvättar sina händer

Svenljunga kommun tar fram en ny Vattentjänstplan och håller nu samråd kring planens innehåll som beskriver planering, åtgärder samt hur kommunen arbetar för att skydda sin infrastruktur mot skyfall.

I planen beskrivs också vilka områden som kommunen tittar närmare på mad hänsyn till dagens VA-situation och om det finns behov av kommunalt VA eller andra förbättringar inom de närmaste fyra åren. Även kommunens långsiktiga planering för att renovera ledningsnätet och minska läckaget ut från vatten- och avloppsnätet beskrivs kort liksom det behov av ökad vattenförsörjning och avloppshantering som kommer att behövas i norra kommundelen nu när Lockryds industriområde expanderas.

Nedan finns Vattentjänstplanen med bilagor och ni har möjlighet att yttra dig över förslaget fram till den 14 augusti 2023 via e-post till kontaktpersonerna nedan eller via vanlig post, märk yttrandet ”Vattentjänstplan 2023”.

Under juli månad har vi begränsat med personal och svårt att svara på frågor. Skicka in dina frågar med e-post så återkommer vi i augusti.

Kontakt

Anders Kjellberg, VA-chef
0325-180 12, anders.kjellberg@svenljunga.se

Karina Mc Conell, VA-ingenjör
0325-181 91, karina.mcconell@svenljunga.se

Svenljunga kommun
VA-enheten
512 80 Svenljunga

Vattentjänstplan, samrådsversion Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Bedömningsmodell VA-utbyggnad Pdf, 862 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 Metodbeskrivning Pdf, 849 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 Resultat i kartor och illustrationer Pdf, 118 MB, öppnas i nytt fönster.

Vårt vatten är värdefullt

Vatten är grunden för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Förorenat vatten påverkar allt biologiskt liv i vattendragen och till slut även oss och vår tillgång till rent dricksvatten. För att skydda och värna vårt värdefulla, goda, vatten måste vi alla hjälpas åt.

Vi använder vatten till nästan allt i vårt dagliga liv. Om vi använder det med förnuft och undviker onödiga kemikalier fungerar reningsprocesserna i avloppsreningsverken som de ska och livet i sjöar, hav och vattendrag mår mycket bättre.

Hur mycket vatten går det åt?

  • Den genomsnittliga vattenförbrukningen per person och år är 50-75 kubikmeter.
  • En läckande toalettstol kan ge en extra förbrukning på 200 kubikmeter per år.
  • En kran som droppar kan ge en extra förbrukning på 30 kubikmeter per år.
  • En trädgårdsslang kan släppa igenom 3,6 kubikmeter per timma, vilket ger 86 kubikmeter per dygn.

Dricksvatten

En bostad ska ha tillgång till vatten i tillräcklig mängd och av godtagbar kvalitet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsändamål. I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning.

Den som producerar dricksvattnet eller förser konsumenterna med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är bra och säkert. Det innebär att vattnet inte innehåller bakterier eller ämnen som är dåliga för vår hälsa. Tar du ditt dricksvatten från en egen brunn har du själv ansvar för att kvaliteten är bra.  

Avlopp

Om du har kommunalt avlopp renas vattnet effektivt i våra reningsverk. Men du som bor på landsbygden måste själv se till att du har en bra avloppsrening. Runt om i kommunen finns cirka 2500 enskilda avloppsanläggningar. Övergödning av våra vatten och reproduktionssvårigheter hos fisk är exempel på miljöpåverkan från avlopp. Naturvårdsverket ansvarar för vägledning om reningsverk, medan Havs- och vattenmyndigheten vägleder om enskilda avlopp.

.

Anders Kjellberg, VA-chef, 0325-180 12
Anna Nikumaa, Miljöhandläggare, 0325-184 32

Uppdaterad: