Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. Kommunen ger dig rent dricksvatten i kranen om du har kommunalt VA. Om du har egen brunn måste du själv ta ansvar för kvaliteten på ditt vatten.

en person tvättar sina händer

Vårt vatten är värdefullt

Vatten är grunden för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Förorenat vatten påverkar allt biologiskt liv i vattendragen och till slut även oss och vår tillgång till rent dricksvatten. För att skydda och värna vårt värdefulla, goda, vatten måste vi alla hjälpas åt.

Vi använder vatten till nästan allt i vårt dagliga liv. Om vi använder det med förnuft och undviker onödiga kemikalier fungerar reningsprocesserna i avloppsreningsverken som de ska och livet i sjöar, hav och vattendrag mår mycket bättre.

Hur mycket vatten går det åt?

  • Den genomsnittliga vattenförbrukningen per person och år är 50-75 kubikmeter.
  • En läckande toalettstol kan ge en extra förbrukning på 200 kubikmeter per år.
  • En kran som droppar kan ge en extra förbrukning på 30 kubikmeter per år.
  • En trädgårdsslang kan släppa igenom 3,6 kubikmeter per timma, vilket ger 86 kubikmeter per dygn.

Dricksvatten

En bostad ska ha tillgång till vatten i tillräcklig mängd och av godtagbar kvalitet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsändamål. I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning.

Den som producerar dricksvattnet eller förser konsumenterna med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är bra och säkert. Det innebär att vattnet inte innehåller bakterier eller ämnen som är dåliga för vår hälsa. Tar du ditt dricksvatten från en egen brunn har du själv ansvar för att kvaliteten är bra.  

Avlopp

Om du har kommunalt avlopp renas vattnet effektivt i våra reningsverk. Men du som bor på landsbygden måste själv se till att du har en bra avloppsrening. Runt om i kommunen finns cirka 2500 enskilda avloppsanläggningar. Övergödning av våra vatten och reproduktionssvårigheter hos fisk är exempel på miljöpåverkan från avlopp. Naturvårdsverket ansvarar för vägledning om reningsverk, medan Havs- och vattenmyndigheten vägleder om enskilda avlopp.

.

Anders Kjellberg, VA-chef, 0325-180 12
Anna Nikumaa, Miljöhandläggare, 0325-184 32

Uppdaterad: