Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Avfall och återvinning

Avfall är en resurs och det är allas vårt ansvar att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Här kan du bland annat läsa om hur du får ditt hushållsavfall hämtat, hur du källsorterar och hur du gör för att få din enskilda brunn tömd.

Beskriver min bild

Mål: minimera avfallet

Det bästa för miljön är om det blir så lite avfall som möjligt. Du kan minimera avfallet genom att vara en medveten konsument och göra genomtänkta val. Välj varor med lång livslängd och bra material, lämna saker för att återanvändas och sortera för återvinning.


Det avfall som ändå blir är det viktigt att du lämnar till rätt ställe så vi kan ta hand om det på bästa sätt med så lite påverkan på miljön som möjligt.

Sophämtning - enkel återvinning för bättre miljö

För att göra det enkelt för sig att källsortera har vi fyrfackskärl. Det är som att ha en återvinningsstation i miniformat på den egna tomten.

Återvinning - för att förlänga livet av naturresurser

Det finns flertalet återvinningsstationer runt om i kommunen. Här kan du slänga dina tidningar och förpackningar så att de kan bli nya saker. Vi har även återvinningstationer för trädgård där du kan lämna trädgårdsavfall som löv, gräs och grenar.


Har du till exempel grovavfall eller farligt avfall är du välkommen till återvinningscentralen Änglarp. Här får du hjälp av vår kunniga personal.


Händer just nu

Ändra hämtdagar för sophämtningen i jul och nyår

Utgå från din ordinarie hämtdag och läs av i tabellen vilken dag ditt kärl blir tömt under jul och nyår.

 

Tänk på att hålla vägen och området runt kärlet framkomligt, det innebär fritt från snö och halkbekämpat. Vid kallt väder kan avfallet frysa fast, framför allt matavfallet. Lägg så torra påsar som möjligt i kärlet, låt påsen frysa till innan du lägger ner den och försök få påsarna att lossna innan tömning genom att peta på dem med en pinne.

 

 

Hämtdagar under jul och nyår 2019/2020

Ordinarie hämtdag

Hämtdag julveckan, v. 52

Hämtdag nyårsveckan, v. 1

Måndag

Söndag 22/12 eller måndag 23/12

Söndag 29/12 eller måndag 30/12

Tisdag

Måndag 23/12

Måndag 30/12

Onsdag

Torsdag 26/12

Måndag 30/12

Torsdag

Torsdag 26/12 eller fredag 27/12

Torsdag 2/1 eller fredag 3/1

Fredag

Fredag 27/12 eller lördag 28/12

Fredag 3/1 eller lördag 4/1

 

SMS om förändringar i sophämtningen

Nu kan du få SMS från oss om det är förseningar eller andra ändringar i sophämtningen. Vi väljer ut berörda adresser och du får automatiskt ett SMS om ditt nummer är kopplat till adressen via din operatör. Om du inte får SMS kan du behöva registrera dig. Du kan även ändra dina uppgifter, lägga till telefonnummer och lägga till fastigheter du vill få information om, till exempel din sommarstuga eller ditt hyreshus och avregistrera dig.


Driftstatus

Du kan se om det finns några störningar i kommunen på kartan i Driftstatus. Där lägger vi ut information ändringar i sophämtningen, driftstörningar på vattennätet och andra samhällsstörningar.


Nya hämtdagar från 16 september

För att komma till rätta med problemen med förseningarna har vi planerat om turerna för sophämtningen. Du får nya hämtdagar via brev som börjar gälla 16 september.


Vårt mål är att sophämtningen ska fungera bättre, men det blir en övergångsperiod då sophämtningen kommer hamna i ofas innan de nya turerna är etablerade och rullar på. Det kan innebära att du får två hämtningar som blir extra täta eller att det kan dröja ett par extra dagar innan du får soptunnan tömd. Vi kör extraturer för att tömma kärl som får långt mellan hämtningar när vi byter till de nya körturerna. Om du har ett mobilnummer kopplat till din adress i kommunen får du ett sms med information.


Hämta Plastis

Tillsammans med fakturan i juni fick du en kupong och information om Plastis, en hållare för att samla mjukplast. Du kan hämta Plastis på Kontaktcenter, återvinningscentralen och bibilioteket i Svenljunga..


Ny återvinningscentral

Vi bygger en ny återvinningscentral på Moga syd. Den nya återvinningscentralen invigs under hösten 2019. Vi bygger en ny återvinningscentral eftersom vi behöver modernisera och det är ont om plats att expandera på Änglarp.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Ordinarie telefontider: måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00, tisdag och torsdag 13.00-16.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: 06 december 2019