Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Avfall och återvinning

Avfall är en resurs och det är allas vårt ansvar att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Här kan du bland annat läsa om hur du får ditt hushållsavfall hämtat, hur du källsorterar och hur du gör för att få din enskilda brunn tömd.

Beskriver min bild

Mål: minimera avfallet

Det bästa för miljön är om det blir så lite avfall som möjligt. Du kan minimera avfallet genom att vara en medveten konsument och göra genomtänkta val. Välj varor med lång livslängd och bra material, lämna saker för att återanvändas och sortera för återvinning.


Det avfall som ändå blir är det viktigt att du lämnar till rätt ställe så vi kan ta hand om det på bästa sätt med så lite påverkan på miljön som möjligt.

Sophämtning - enkel återvinning för bättre miljö

För att göra det enkelt för sig att källsortera har vi fyrfackskärl. Det är som att ha en återvinningsstation i miniformat på den egna tomten.

Återvinning - för att förlänga livet av naturresurser

Det finns flertalet återvinningsstationer runt om i kommunen. Här kan du slänga dina tidningar och förpackningar så att de kan bli nya saker. Vi har även återvinningstationer för trädgård där du kan lämna trädgårdsavfall som löv, gräs och grenar.


Har du till exempel grovavfall eller farligt avfall är du välkommen till återvinningscentralen Änglarp. Här får du hjälp av vår kunniga personal.


Händer just nu

Sommaröppet Kundtjänst vatten och avfall

Under sommaren, från 1 juni till 31 augusti, har Kundtjänst öppet 08.00-12-00 måndag-fredag.


Hämta Plastis

Tillsammans med fakturan i juni fick du en kupong och information om Plastis, en hållare för att samla mjukplast. Du kan hämta Plastis på Kontaktcenter, återvinningscentralen och biblioteken.

 

Plastisarna är tillfärlligt slut. Vi får in nya i slutet av augusti.


Läget i sophämtningen

Vill du ha uppdateringar om hur vi ligger till med sophämtningen? På sidan Läget i sophämtningen har vi samlat information om förseningar och uppdaterar kring aktuella förseningar.


Vi hämtar in gamla kärl

Har du ett gammalt kärl som står kvar? Då ska du ha fått ett brev med information om att du ska ställa ut det gamla kärlet så vi kan hämta in det under vecka 36 och 37.


Har du fått ett brev, men ditt gamla kärl är redan hämtat? Står ditt gamla kärl kvar, men du har inte fått ett brev? Kontakta oss så hjälper vi dig.


Ny återvinningscentral

Vi bygger en ny återvinningscentral på Moga syd. Den nya återvinningscentralen invigs under hösten 2019. Vi bygger en ny återvinningscentral eftersom vi behöver modernisera och det är ont om plats att expandera på Änglarp.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 30 juli 2019