Tillbaka till startsidan

Du är här:

Avfall och återvinning

Avfall är en resurs och det är allas vårt ansvar att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Här kan du bland annat läsa om hur du får ditt hushållsavfall hämtat, hur du källsorterar och hur du gör för att få din enskilda brunn tömd.

Beskriver min bild

Mål: minimera avfallet

Det bästa för miljön är om det blir så lite avfall som möjligt. Du kan minimera avfallet genom att vara en medveten konsument och göra genomtänkta val. Välj varor med lång livslängd och bra material, lämna saker för att återanvändas och sortera för återvinning.


Det avfall som ändå blir är det viktigt att du lämnar till rätt ställe så vi kan ta hand om det på bästa sätt med så lite påverkan på miljön som möjligt.

Sophämtning - enkel återvinning för bättre miljö

För att göra det enkelt för sig att källsortera har vi fyrfackskärl. Det är som att ha en återvinningsstation i miniformat på den egna tomten.

Återvinning - för att förlänga livet av naturresurser

Det finns flertalet återvinningsstationer runt om i kommunen. Här kan du slänga dina tidningar och förpackningar så att de kan bli nya saker. Vi har även återvinningstationer för trädgård där du kan lämna trädgårdsavfall som löv, gräs och grenar.


Har du till exempel grovavfall eller farligt avfall är du välkommen till Moga Returen. Här får du hjälp av vår kunniga personal.


Händer just nu

Öppettider kundtjänst vatten och avfall i sommar

Under juni, juli och augusti har vi öppet 08.00-12.00 måndag-fredag.

Bomsystem på Moga Returen

Från 1 juli använder vi bommar vid entrén till Moga Returen. Om du är skriven i kommunen eller äger en fastighet i kommunen behöver du bara ha ditt körkort med dig som du visar för en scanner för att bli insläppt. Du har fortfarande fria besök. Om du saknar körkort, har utländskt personnummer, ska lämna avfall från ett dödsbo eller för ett företag behöver du beställa ett Returkort från vår kundtjänst.


Innan bommen sitter en scanner, för in kortet så blir du insläppt. Vi finns på plats för att hjälpa dig. För att komma ut kör du långsamt mot bommen vid utfarten, den öppnas automatiskt. Du får även information med din faktura, både via papper, e-post och e-faktura.


Åtgärder på grund av Coronaviruset

Om vi behöver göra ändringar i vår verksamhet på grund av Corona finns uppdaterad information på Driftstatus. Där kan du läsa om ändrade öppettider på Moga Returen samt ändringar i sophämtning och slamtömning. Det finns även en allmän informationssida om Corona.


SMS om förändringar i sophämtningen

Nu kan du få SMS från oss om det är förseningar eller andra ändringar i sophämtningen. Vi väljer ut berörda adresser och du får automatiskt ett SMS om ditt nummer är kopplat till adressen via din operatör. Om du inte får SMS kan du behöva registrera dig. Du kan även ändra dina uppgifter, lägga till telefonnummer och lägga till fastigheter du vill få information om, till exempel din sommarstuga eller ditt hyreshus och avregistrera dig.


Driftstatus

Du kan se om det finns några störningar i kommunen på kartan i Driftstatus. Där lägger vi ut information ändringar i sophämtningen, driftstörningar på vattennätet och andra samhällsstörningar.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Öppettider juni, juli och augusti: måndag-fredag 08.00-12.00

Ordinarie telefontider: måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00, tisdag och torsdag 13.00-16.00


Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: