Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Dagordning och handlingar till kommunfullmäktige

På denna sida hittar du dagordning och handlingar till sammanträdet i kommunfullmäktige den 16 september 2024.

1 Anmälan om jäv

2 Val av justerare och tid för justering

3 Godkännande av dagordning

4 Kommunchefen informerar

5 Anmälan om inkomna motioner,
Svenljungaförslag och interpellationer

6 Svar på interpellationer/enkla frågor

7 Inkomna beslut, skrivelser och
meddelanden

8

9

10

11

12

13

14

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21

Uppdaterad: