Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Budget

Var kommer kommunens pengar ifrån och hur fördelas de i verksamheterna för att på bästa sätt kunna ge service till dig som medborgare? Här ger vi dig en kort inblick i hur kommunens budget fungerar.

Inkomstskatt

Den största delen av våra intäkter består av skatteintäkter. Hur många som bor i kommunen och vilken inkomst de har är avgörande för hur mycket det blir

Fastighetsavgift

Ägare till fastigheter som ligger i Svenljunga kommun betalar fastighetsavgift till oss. Denna intäkt uppgår till omkring 19 miljoner kronor per år.

Utjämningsbidrag

Stat och kommun har ett system för att ge alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva service och välfärd. Varje år omfördelas 90 miljarder kronor. Svenljunga kommun får ett tillskott på drygt 145 miljoner kronor i detta system. 

.

Salman Chalhoub, Ekonomichef, 0325-183 18

Uppdaterad: