Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Regler och styrande dokument

På denna sida hittar du Svenljunga kommuns författningssamling, våra styrdokument.

Vår verksamhet regleras av lagar som fattats av riksdagen och förordningarna som beslutats av regeringen. Förutom dessa bestämmelser finns olika styrdokument för den kommunala verksamheten som fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i vissa fall av en nämnd. Dessa dokument gäller generellt för hela den kommunala verksamheten – för samtliga styrelser och nämnder, deras förvaltningar och verksamheter samt för de kommunala bolagen.

Regler

Planer

Riktlinjer

Rutiner

Vatten och avlopp

Avfall och återvinning

Gator och allmänna platser

Miljö och hälsa

Skog och natur

Bygga

Styrdokument om nämnderna, verksamhetsövergripande styrdokument, styrdokument om kommunen som arbetsgivare och övrigt.

Delegationsordning

Dokumenthanteringsplaner och informationshanteringsplaner

Planer

Policys

Program

Reglementen

Regler

Riktlinjer

Strategier

Övrigt

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: