Tillbaka till startsidan

Du är här:

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som vill resa mellan kommuner. Det kan ges till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning som måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Vem kan få riksfärdtjänst?

För att resa med riksfärdtjänst krävs en funktionsnedsättning som inte är tillfällig och att resan måste ske på ett särskilt kostsamt sätt. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet och resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun.

Kraven för riksfärdtjänst

Kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Ansökan om riksfärdtjänst prövas mot lagen om riksfärdtjänst. Vår färdtjänsthandläggare beställer riksfärdtjänstresan hos det reseföretag som vi tecknat avtal med.

Riksfärdtjänst får inte bekostas av det allmänna

Resan får inte av någon annan anledning kunna bekostas av det allmänna. Exempel på samhällsbetalda resor är sjukresor eller resor som bekostas av Försäkringskassan eller centrala studiestödsnämnden. För dessa resor för du inte tillstånd till riksfärdtjänst.

Den riksfärdtjänstberättigade måste meddela vår handläggare om resan inte genomförs.

Ledsagare

Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, ska tillståndet gälla även ledsagaren.

Så här ansöker du

Ansökan om riksfärdtjänst görs inför varje riksfärdtjänstresa.

  1. Fyll i blanketten för ansökan om riksfärdtjänst Pdf, 221 kB..
  2. Skicka din ansökningsblankett till:
    Kontaktcenter
    Boråsvägen 13
    512 80, Svenljunga
  3. Färdtjänsthandläggarna utreder din ansökan.
  4. Färdtjänsthandläggarna fattar ett beslut. Antingen om bifall, vilket innebär att du får riksfärdtjänst, eller avslag, alltså att du inte får riksfärdtjänst. Om du får ett avslag på din ansökan om riksfärdtjänst kan du alltid överklaga.

Avgifter

Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) motsvarande normala resekostnader med allmänna färdmedel. Egenavgiften är fastställd av regeringen.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: