Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Samhällsutveckling och hållbarhet

Genom hållbar samhällsutveckling kan vi utveckla, bygga och ta hand om Svenljunga både nu och för framtiden. Här hittar du information om hur vi arbetar för en hållbar utveckling.

Ett hållbart Svenljunga

En hållbar samhällsutveckling har flera dimensioner, den ska vara socialt hållbar, ekonomiskt hållbar och ekologiskt hållbar. Detta är viktiga synpunkter i flera av våra arbetsområden som exempelvis jämställdhet, folkhälsa, miljö, samhällsplanering och tillgänglighet. De olika dimensionerna är betydelsefulla och beroende av varandra för att det ska fungera. Detta innebär att vi måste jobba som en helhet för att lyckas skapa en hållbar samhällsutveckling för alla

Kommunfullmäktiges målområden

Kommunens arbete styrs av de målområden och fullmäktigemål som pekas ut av politiken. Just nu arbetar vi efter fyra målområden som i sin tur kopplas till de globala Agenda 2030-målen. Fullmäktiges mål Pdf, 698 kB, öppnas i nytt fönster.

Målområde 1: Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet

Målområde 2: God ekonomisk hushållning

Målområde 3: Ett attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla

Målområde 4: Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation

Projekt Glokala Sverige

Vi är en av de 20 kommuner och regioner som inför 2022 antagits till Svenska FN-förbundets, Sveriges Kommuner och Regioners och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner. Nu är vi en del av de 201 kommuner och regioner i projektet som tillsammans arbetar för att uppfylla Agenda 2030 och nå de globala målen.

Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet i vår kommun genom att möjliggöra att våra politiker och tjänstepersoner får en grundutbildning i Agenda 2030 och Globala målen samt ger oss stöd i form av ett digitalt forum för nätverkande, material för metodstöd, nyhetsbrev, filmer och webbutbildning och möjlighet att delta i webbinarier och regionala träffar.

.

Uppdaterad: