Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Samhällsutveckling och hållbarhet

Genom hållbar samhällsutveckling kan vi utveckla, bygga och ta hand om Svenljunga både nu och för framtiden. Här hittar du information om hur vi arbetar för en hållbar utveckling.

Beskriver min bild

Ett hållbart Svenljunga

En hållbar samhällsutveckling har flera dimensioner, den ska vara socialt hållbar, ekonomiskt hållbar och ekologiskt hållbar. Detta är viktiga synpunkter i flera av våra arbetsområden som exempelvis jämställdhet, folkhälsa, miljö, samhällsplanering och tillgänglighet. De olika dimensionerna är betydelsefulla och beroende av varandra för att det ska fungera. Detta innebär att vi måste jobba som en helhet för att lyckas skapa en hållbar samhällsutveckling för alla

Kommunfullmäktiges mål

Kommunens arbete styrs av de målområden och fullmäktigemål som pekas ut av politiken. Just nu arbetar vi efter fyra målområden.

Målområde 1: Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet

För oss är det viktigt att barn och barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete och att vi är en kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättssäkerhet och trygghet.

Målområde 2: Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan

Hos oss ska invånarna uppleva och ges möjlighet till påverkan och vi ska ha goda relationer mellan och inom de olika grupperna invånare, politiker och tjänstemän.

Målområde 3: Ett attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla

Vår kommun ska vara attraktiv och trygg att bo, verka och leva i. Kommunen ska arbeta för nöjda kommuninvånare och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare med gott arbetsklimat.

Målområde 4: Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation

Vi ska arbeta för att förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi minskar energikonsumtionen. Vi harbetar också för en giftfri miljö och levande skogar, sjöar och vattendrag.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 13 augusti 2019