MENY

Du är här:

Våra byggprojekt

På denna sida kan du följa våra olika byggprojekt, exempelvis gång- och cykelleder, marksanering, den nya återvinningscentralen och mycket mer.

spade i jorden, bredvid spaden finns det små växter som gror

Våra pågående byggprojekt

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi inte bygger bostäder eller industrilokaler, detta gör vårt kommunala fastighetsbolag Svenbo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vägbelysning
Nya tomter i Holsljunga
Ombyggnation av Boråsvägen, Svenljunga
Renovering Garvarebron, Svenljunga
Gång- och cykelled Överlida-Mjöbäck
Gång- och cykelled Tranemo-Svenljunga
Ny vattentäkt Billeberg
Vattendom för Hillared vattentäkt
Vattendom för Håcksviks vattentäkt
Våra pågående marksaneringar

Synpunkter

Har du synpunkter på några av våra byggprojekt? Lämna synpunkter på vad som varit bra och vad som kan förbättras. Använd formuläret på sidan för synpunkter, kom ihåg att tala om vilket byggrojekt det gäller.

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: