Tillbaka till startsidan

Du är här:

Torg och allmänna platser

Här hittar du information om vad som gäller för att få använda offentlig plats i Svenljunga och vart du ska vända dig för att söka tillstånd. Här kan du även läsa om våra parker och lekplatser.

Beskriver min bild

De offentliga platserna är till för alla. För att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd. Det är ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna som reglerar användningen av offentlig plats. 


Nästan alla platser utomhus i Svenljunga där allmänheten kan röra sig är offentlig plats, till exempel trottoarer, torg och parker. Även andra benämningar som allmän mark och allmän plats förekommer. För att få använda offentliga platser till försäljning, evenemang och liknande måste tillstånd sökas hos polismyndigheten.


Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i Svenljunga kommun och hur du söker tillstånd.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: