Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Medborgardialog

Medborgardialog ger dig möjlighet att påverka i olika frågor enligt de regler som kommunen beslutat. Här kan du också läsa om vilka frågor som är och har varit aktuella för medborgardialog i Svenljunga kommun.      

någon som håller i sin mobil

Hur fungerar medborgardialog?

Syftet med en medborgardialog är att få reda på vad du som invånare tycker, tänker eller har för lösningar på ett speciellt problem eller en utmaning. Dina och andras idéer är en viktig tillgång för att utveckla vår framtida kommun tillsammans. Våra politiker och tjänstepersoner bjuder in eller söker upp kommunens invånare för samtal och tankeutbyte. Medborgardialog kan ske både vid ett möte på plats eller med hjälp av digitala lösningar.

Vad är delaktighetstrappan?

Delaktighetstrappan här nedanför visar de olika "stegen" för samtal och inflytande. Ämnet eller frågan tillsammans med våra politikers beslut avgör vilket "steg" som passar för varje medborgardialog. Ofta beror det på hur svår eller komplex frågan är. Det slutgiltiga ansvaret för besluten ligger alltid kvar hos våra politiker.

Principer för medborgardialog

Våra politiker i Svenljunga har beslutat om några grundregler för hur medborgardialogen ska gå till. De avgör också vilka frågor eller ämnen som är lämpliga enligt Principer för medborgardialog. Pdf, 129 kB.

Vilka frågor är aktuella?

Under fliken pågående medborgardialoger och avslutade medborgardialoger kan du läsa om vilka frågor som pågår och vilka vi har avslutat.

.

Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: