Du är här:

Medborgardialog

Medborgardialog ger dig möjlighet att påverka i olika frågor enligt kommunens beslutade principer. Du kan också läsa om vilka frågor som är och har varit aktuella för medborgardialog i Svenljunga kommun.         

någon som håller i sin mobil

Hur fungerar medborgardialog?

Medborgardialog innebär att förtroendevalda politiker och tjänstepersoner bjuder in eller söker upp kommunens invånare för dialog. Vi vill få reda på vad du tycker, tänker och har för lösningar på olika problem och utmaningar. Medborgardialog kan genomföras både som fysiskt möte eller med hjälp av digitala lösningar. Dina och andras idéer är en viktig tillgång för att utveckla vår framtida kommun tillsammans.

Vad är delaktighetstrappan?

Det finns olika nivåer av dialog och inflytande. Ämnet eller frågan tillsammans med förtroendevalda politikers beslut avgör vilket "trappsteg" som passar för varje fråga. Ett "trappsteg" är inte bättre eller sämre än något annat utan det beror på frågan eller ämnet. Det slutgiltiga ansvaret för besluten ligger alltid kvar hos våra förtroendevalda politker.

Principer för medborgardialog

Förtroendevalda politikerna i Svenljunga har beslutat om priciper för hur medborgardialogen ska gå till. Vid frågor och ämnen som passar, så bjuder våra förtroendevalda politiker in till medborgardialog. Principer för medborgardialog Pdf, 129 kB.

Vilka frågor är aktuella?

Under fliken pågående medborgardialoger och avslutade medborgardialoger kan du läsa om vilka dialoger som pågår och vilka vi har avslutat.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: