Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medborgardialog

Här kan du läsa om hur du kan påverka via olika former av medborgardialog och vilka frågor som är och har varit aktuella för medborgardialog i Svenljunga kommun.          

Beskriver min bild

Medborgardialog handlar om att förtroendevalda och tjänstepersoner tycker att dina idéer är en viktig tillgång för att utveckla vår framtida kommun. Medborgardialog innebär att förtroendevalda och tjänstepersoner bjuder in/söker upp kommunens invånare på olika sätt för att få reda på vad de tycker, tänker och har för lösningar på olika problem och utmaningar.

Vad innebär delaktighetstrappan?

Medborgardialog innefattar olika nivåer av inflytande. Ett "trappsteg" är inte bättre eller sämre än någon annan, utan ämnet eller frågan tillsammans med förtroendevaldas beslut, avgör vilket "trappsteg" som är lämpligt.

Principer för medborgardialog

De förtroendevalda i Svenljunga har beslutat om priciper för medborgardialog. Vid frågor och ämnen som lämpar sig för dialog bjuder våra förtroendevalda in till medborgardialog. Läs mer om principerna för medborgardialogPDF

Vilka frågor är aktuella?

Under pågående medborgardialoger och avslutade medborgardialoger så kan du läsa om vilka dialoger som pågår och vilka som avslutats.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: