Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medborgardialog

Här kan du läsa om hur du kan påverka via olika former av medborgardialog och vilka frågor som är och har varit aktuella för medborgardialog i Svenljunga kommun.         

Beskriver min bild

Hur fungerar medborgardialogen?

Medborgardialog innebär att förtroendevalda och tjänstepersoner bjuder in eller söker upp kommunens invånare. Vi vill få reda på vad du tycker, tänker och har för lösningar på olika problem och utmaningar. Medborgardialogen sker både via fysiska möten eller via digitala alternativ. Dina och andras idéer är en viktig tillgång för att utveckla vår framtida kommun.

Vad innebär delaktighetstrappan?

Medborgardialog innebär olika nivåer av inflytande. Ett "trappsteg" är inte bättre eller sämre än något annat. Ämnet eller frågan tillsammans med förtroendevaldas beslut, avgör vilket "trappsteg" som är lämpligt. Det slutgiltiga ansvaret för besluten ligger alltid kvar hos de förtroendevalda.

Principer för medborgardialog

De förtroendevalda i Svenljunga har beslutat om priciper för hur medborgardialogen ska gå till. Vid frågor och ämnen som lämpar sig bjuder våra förtroendevalda in till medborgardialog. Principer för medborgardialog Pdf, 129 kB.

Vilka frågor är aktuella?

Under fliken pågående medborgardialoger och avslutade medborgardialoger så kan du läsa om vilka dialoger som pågår och vilka vi har avslutat.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: