Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medborgardialog

Här kan du läsa mer om vilka olika former av medborgardialog som politikerna i Svenljunga kommun använder och vilka frågor som är och har varit aktuella.             

Beskriver min bild

Medborgardialog handlar om att vi, förtroendevalda och tjänstepersoner, tycker att dina idéer är en viktig tillgång för att utveckla den framtida kommunen. Medborgardialog innebär att förtroendevalda och tjänstepersoner aktivt och på olika sätt bjuder in/söker upp kommunens invånare för att få reda på vad de tycker, tänker och har för lösningar för olika problem.

Vad innebär delaktighetstrappan?

Medborgardialog innefattar olika nivåer av inflytande. Frågans art och politikernas beslut avgör vilket "trappsteg" medborgardialogen använder. En nivå är inte bättre eller sämre än någon annan, utan ämnet eller frågan avgör vilket "trappsteg" som är lämpligt.

Principer för medborgardialog

Politikerna i Svenljunga har beslutat om vilka priciper som gäller för medborgardialog. Fnns det frågor/ämnen som direkt berör invånarna i Svenljunga, så kan våra politiker välja att bjuda in till medborgardialog. Läs mer om principerna för medborgardialogPDF

 

Vilka frågor är aktuella?

Under pågående medborgardialoger och avslutade medborgardialoger så kan du läsa om vad som pågår och vilka dialoger som avslutats.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 03 maj 2019