Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kvalitet och utveckling

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns, elevers och studerandes utveckling och lärande.        

massa kugghjul som ligger utspridda på ett vitt bord

Systematiskt kvalitetsarbete

Rektor har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten för att utveckla verksamheten i förskolor, fritidshem och skolor.

Kvalitet i förskola, fritidshem och skola handlar om i vilken mån verksamheten förverkligar nationella och kommunala mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer samt strävar efter att förbättras.

En viktig del av kvalitetsarbetet är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare.

Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om systematiskt kvalitetsarbete.    

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämnden antar årligen en plan för systematiskt kvalitetsarbete som omfattar en struktur med vad och vilka processer som ska styra och leda kvalitetsarbetet. Planen innehåller också de prioriterade omrården som identifierats som väsentliga utvecklingsområden.

.

Uppdaterad: