Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kommunkompassen

Kommunkompassen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, (SKR), för att utvärdera och analysera kommunens sätt att styra och leda. Svenljunga kommun deltog i ”Kommunkompassen” 2022.

Så här gjordes kommunkompassen

Kommunkompassen utvärderar hur kommunen leder organisationen och hur samspelet mellan de olika verksamheterna fungerar. Utvärderingen berör inte verksamheternas resultat. Utvärderingen av Svenljunga kommun genomfördes 2022 och är kommunens första utvärdering.

Politiker, ledande tjänstepersoner och fackliga representanter intervjuades. SKR gick även igenom kommunens styrdokument, webbsida och sociala medier.

Därefter gjorde SKR en poängbedömning för de åtta huvudområdena:

  • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • Samhällsutveckling
  • Styrning och kontroll
  • Effektivitet
  • Brukarens fokus
  • Kvalitetsutveckling
  • Arbetsliv
  • Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Resultatet från utvärderingen ger kommunen värdefull information om både styrkor och förbättringsområden.

Vad fick Svenljunga kommun för resultat?

Svenljunga kommun fick ett resultat som ligger över genomsnittet jämfört med de kommuner som utvärderats sedan 2020 när det gäller områdena samspel politiker och invånare, styrning och kontroll, kvalitetsutveckling och chefs- ledar- samt medarbetarskap.

När det gäller områdena effektivitet, brukarens fokus och arbetsliv så ligger kommunens resultat under genomsnittet jämfört med de kommuner som utvärderats sedan 2020.

Rapport Kommunkompassen Svenljunga kommun Pdf, 919 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: