Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kommunens Kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) ger en bild av kvalitet och effektivitet inom några områden i den egna kommunen. Här nedan kan du läsa om de senaste jämförelserna med andra kommuner.

Vad är KKiK (Kommunens Kvalitet i korthet)?

KKiK är ett nätverk där många kommuner i Sverige deltar tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Syftet är att rapportera och jämföra resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna och för valda politiker.

Vid senaste undersökningen 2022 deltog flertalet av Sveriges 290 kommuner, vilket gör KKiK till ett bra verktyg för att jämföra kommuner med varandra.

Ta del av resultaten i kommunrapporten

Rapporten jämför resultat, upplevd kvalitet, väntetid, tillgång till service samt kostnader (resurser) med andra deltagande kommuner. Kommunerna rangordnas inom varje nyckeltal med utgångspunkt av resultaten.

Resultaten bygger på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till följande områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö                                                                                                                             

Färgerna visar vad vi är bra på i jämförelse med andra kommuner (grönt), vad vi behöver förbättra (rött) och när vi ligger i mellanskiktet tillsammans med många andra kommuner (gult). Svenljungas resultat i KKiK 2023 Öppnas i nytt fönster.

Du hittar en mer omfattande jämförelse för kommuner och regioner på Kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämförelser hjälper oss att förbättra vår kvalitet

Svenljunga kommun arbetar ständigt med att förbättra resultat och kvalité. Kommunens högsta beslutande församling (fullmäktige) styr verksamheten via tio fullmäktigemål och ett antal mål för varje nämnd. Verksamheterna rapporterar regelbundet resultaten tillbaka till fullmäktige. Läs mer om fullmäktigemålen

.

Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: