Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kommunens Kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Här nedan kan du läsa mer om de senaste jämförelserna med andra kommuner.

Vad är KKiK (Kommunens Kvalitet i korthet)?

KKiK är ett nätverk där många kommuner i Sverige deltar tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Syftet är att redovisa och jämföra resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna och för förtroendevalda politiker.

Vid senaste undersökningen 2021 deltog cirka 260 av Sveriges 290 kommuner, vilket gör KKiK till ett bra verktyg för att jämföra kommuner med varandra. Resultat för 2022 kommer i början av nästa år (2023).

Ta del av resultaten i kommunrapporten

Rapporten jämför resultat, upplevd kvalitet, väntetider, utbud av service samt resurser (kostnader) med andra deltagande kommuner. Kommunerna rangordnas inom varje nyckeltal utifrån resultat.

Resultaten bygger på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till följande områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö                                                                                                                             

Färger ger en snabb överblick för vad vi är bra på (grönt), vad vi behöver förbättra (rött) och när vi ligger i mellanskiktet tillsammans med många andra kommuner (gult).

Svenljungas resultat i KKiK 2022 Pdf, 683 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförelser hjälper oss att förbättra vår kvalitet

Svenljunga kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra resultat och kvalité. Kommunens högsta beslutande församling (kommunfullmäktige) styr verksamheten via tio fullmäktigemål och ett antal mål för varje nämnd. Verksamheterna rapporterar regelbundet resultaten tillbaka till fullmäktige. Läs mer om fullmäktigemålen

.

Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: