Tillbaka till startsidan

Du är här:

Förtroendevalda

På denna sida hittar du namn och kontaktuppgifter till förtroendevalda - alltså politiker - med uppdrag inom våra olika nämnder och styrelser. Klicka på namnet för att skicka e-post.

Kommunfullmäktige utser, bland kommunstyrelsens övriga ledamöter, även två kommunalråd varav en företräder den politiska oppositionen. Övriga förtroendevalda är så kallade fritidspolitiker. Alla politiker får en e-post av enligt namn.efternamn@politik.svenljunga.se Kommunalråd och oppositionsråd har också ett officellt telefonnummer som du kan ringa, men fritidspolitiker når du endast via e-post.

 

 

 

  

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 33 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år. Nedan ser du kontaktuppgifter till presidiet, övriga kontaktuppgifter hittar du på sidan om fullmäktige »

Kommunfullmäktiges presidium


Ordförande

Bertil Hagström (LPo)

Förste vice ordförande

Marcus Bylander (C)

Andre vice ordförande

Ulla-Katarina Rosén (SD)


Kommunstyrelsen

Näst efter kommunfullmäktige har kommunstyrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Ledamöter i kommunstyrelsen 2022-2026

Ledamöter i kommunstyrelsen 2022-2026

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Johan Björkman

Moderaterna (M)

Vice ordförande

Patrik Harrysson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Christer Schönander

Sverigedemokraterna (SD)

Ledamot

Gerth Månsson

Sverigedemokraterna (SD)

Ledamot

Jarl Bill

Landsbygdspartiet oberoende (LPo)

Ledamot

Fredrik SKott

Kristedemokraterna (KD)

Ledamot

Lisbeth Jakobsson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Dan Franzén

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Helene Jansson

Centerpartiet (C)


Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden 2019-2022

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Torsten Lindh

Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande

Ann Wallnedal

Landsbygdspartiet Oberoende (LPo)

Ledamot

Peo Rosander

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Lola Lundberg

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Urban Nylén

Moderaterna (M)

Ledamot

Louise Björkman

Moderaterna (M)

Ledamot, arbetsutskott

Anne-Louise Karlsson

Politiskt obunden (-)

Ledamot

Marianne Josefsson

Miljöpartiet (MP)

Ledamot

Patrik Thorén

Sverigedemokraterna (SD)


Socialnämnden

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Ledamöter i socialnämnden

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Kerstin Göss Lindh

Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande

Kjell Persson

Moderaterna (M)

Ledamot, arbetsutskott

Barbro Johansson

 (-)

Ledamot

Per Bornefalk

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Lisbeth Jakobsson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Anita Kristensson

Centerpartiet (C)

Ledamot

Alain Waern

Landsbygdspartiet (LPo)

Ledamot

Jarl Bill

Landsbygdspartiet (LPo)

Ledamot

Susanne Lindström

Sverigedemokraterna (SD)


Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden 2019-2022

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Dan Franzén

Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande

Margaretha Bjälkemo

Moderaterna (M)

Ledamot, arbetsutskottet

Christer Wolgner

Centerpartiet (C)

Ledamot

Ernest Gustafsson

Politiskt obunden (-)

Ledamot

Lennart Eriksson

Landsbygdspatiet oberoende (LPo)

Ledamot

Lars-Erik Lundahl

Landsbygdspatiet oberoende (LPo)

Ledamot

Owe Lundin

Liberalerna (L)

Ledamot

Annicka Kilberg

Miljöpartiet (MP)

Ledamot

Gerth Månsson

Sverigedemokraterna (SD)


Interna myndighetsnämnden

Interna myndighetsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande, utgör nämndens presidium.

Ledamöter i interna myndighetsnämnden 2019-2022

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Dag Forsström

Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande

Christian Due

Moderaterna (M)

Ledamot

Per Larsson

Centerpartiet (C)

Samverkansnämnder personal och arbetsmarknad

Samverkansnämnd personal består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Mandatperioden 2019-2022 innehar Svenljunga kommun ordeförandeposten och Tranemo kommun vice ordförandeposten.

Ledamöter i samverkansnämnd personal 2019-2022

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Patrik Harrysson

Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande

Lennart Haglund

Centerpartiet (C)

Ledamot

Johan Björkman

Moderaterna (M)

Ledamot

Anders Brolin

Socialdemokraterna (S)

Samverkansnämnd arbetsmarknad består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Mandatperioden 2019-2022 innehar Svenljunga kommun ordeförandeposten och Tranemo kommun vice ordförandeposten.


Ledamöter i samverkansnämnd arbetsmarknad 2019-2022

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Johan Björkman

Moderaterna (M)

Vice ordförande

Driton Bilalli

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Patrik Harrysson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Lennart Haglund

Centerpartiet (C)

Valnämnd

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium.

Ledamöter i valnämnden

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Owe Lundin

Liberalerna (L)

Vice ordförande

Margaretha Bjälkemo

Moderaterna (M)

Ledamot

Susanne Lindström

Sverigedemokraterna (SD)

Ledamot

Gösta Johansson

Landsbygdspatiet oberoende (LPo)

Ledamot

Barbro Johansson

Politiskt obunden (-)


.

Uppdaterad: