Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Nämnder

En kommun består av en politisk del - nämnder - och en förvaltningsorganisation. Det kan sammanfattas till att politikerna fattar besluten för verksamheten och hur pengarna fördelas, medan tjänstepersoner genomför det som beslutats.

ordförandeklubba ligger på en anteckningsbok

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det sju nämnder vars ledamöter och ersättare tillsätts av kommunfullmäktige. Varje nämnds ansvars- och beslutsområde beskrivs i ett reglemente.

Kommunens verksamhet är uppdelad i fyra förvaltningar. Förvaltningarnas uppdrag är att utföra de beslut som fattas politiskt i nämnderna. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson. I varje förvaltning finns sedan en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

För mer information, klicka på respektive nämnd eller förvaltning.

Nämnder

Förvaltningar

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Interna myndighetsnämnden

miljö- och byggenheten, del av samhällsbyggnadsförvaltningen

Valnämnden

kanslienheten, del av kommunstyrelseförvaltningen

Samverkansnämnder

arbetsmarknadsenheten del av kommunstyrelseförvaltningen, gemmensamma med Tranemo kommun

.

Uppdaterad: