Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 33 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. De bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Det går även att titta och lyssna på kommunfullmäktiges möten via webben.

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträdestider »

Här kan du läsa handlingar för kommande möte samt protokoll efter mötet »

Kommunens styre

Svenljunga kommun styrs av Socialdemokraterna och Liberalerna med stöd av Vänsterpartiet. Oppositionen består av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Landsbygdspartiet, Miljöpartiet och övriga ledamöter.

Kommunfullmäktiges presidium


Ordförande

Bertil Hagström (LPo)

Förste vice ordförande

Inge Salomonsson (-)

Andre vice ordförande

Dag Forsström (S)


Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Landsbygdspartiet oberoende
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Övriga

Mandatfördelning


Socialdemokraterna  (S)

7 mandat

Centerpartiet (C)

3 mandat

Moderaterna (M)

5 mandat

Landsbygspartiet oberoende (LPo)

5 mandat

Sverigedemokraterna (SD)

5 mandat

Liberalerna (L)

1 mandat

Kristdemokraterna (KD)

1 mandat

Miljöpartiet (MP)

1 mandat

Vänsterpartiet (V)

1 mandat

Övriga (-)

4 mandat


.

Kontakt
Quang Nguyen, Kommunsekreterare, 0325-184 05

Uppdaterad: