Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 33 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. De bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Det går även att titta och lyssna på kommunfullmäktiges möten via webben.

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträdestider »

Här kan du läsa handlingar för kommande möte samt protokoll efter mötet »

Kommunens styre

Svenljunga kommun styrs av Moderaterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende med stöd av Sverigedemokraterna. Oppositionen består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Kommunfullmäktiges presidium


Ordförande

Bertil Hagström (LPo)

Förste vice ordförande

Marcus Bylander (C)

Andre vice ordförande

Paulina Johansson (KD)


Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ledamöter:

Helene Jansson,

Marcus Bylander, 1:e vice ordförande, gruppledare

Petra Ojala

Ersättare:

Christer Wolgner

Manda Schillerås

Ledamöter:

Marita Karlsson

Ersättare:

Owe Lundin, gruppledare

Ingrid Eriksson

Ledamöter:

Fredrik Skott, gruppledare

Paulina Johansson, 2:e vice ordförande

Ersättare:

Stig Nilsson

Maria Bengtsson

Ledamöter:

Lars Engström, gruppledare

Ersättare:

Annika Kihlberg

Christina Nyhage

Ledamöter:

Robert Klerfors, gruppledare

Ersättare:

Anette Almgren

Hanna Lopez

Mandatfördelning

Parti

Antal mandat

Socialdemokraterna  (S)

8 mandat

Centerpartiet (C)

3 mandat

Moderaterna (M)

6 mandat

Landsbygspartiet oberoende (LPo)

4 mandat

Sverigedemokraterna (SD)

7 mandat

Liberalerna (L)

1 mandat

Kristdemokraterna (KD)

2 mandat

Miljöpartiet (MP)

1 mandat

Vänsterpartiet (V)

1 mandat


.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66

Uppdaterad: