MENY

Du är här:

Kommunstyrelsen

Näst efter kommunfullmäktige har kommunstyrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Kommunstyrelsen styr och samordnar Svenljunga kommun och ansvarar både för den strategiska planeringen och för att verksamheten i nämnderna sköts rationellt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsen övervakar att kommunen följer kommunfullmäktiges riktlinjer och fullgör de uppgifter som lagen kräver.

I Svenljunga består styrelsen av nio ledamöter och nio ersättare valda av kommunfullmäktige. Fullmäktige väljer också kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Kommunstyrelsens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på debatt och beslut.

Ledamöter i kommunstyrelsen 2019-2022

Ledamöter i kommunstyrelsen 2019-2022

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Patrik Harrysson

Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande

Johan Björkman

Moderaterna (M)

Ledamot

Dan Franzén

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Alain Waern

Landsbygdspartiet oberoende (LPo)

Ledamot

Jarl Bill

Landsbygdspartiet oberoende (LPo)

Ledamot

Fredrik SKott

Kristedemokraterna (KD)

Ledamot

Helene Jansson

Centerpartiet (C)

Ledamot

Petra Ojala

Centerpartiet (C)

Ledamot

Patrik Thorén

Sverigedemokraterna (SD)


Ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott


Ordförande och kommunalråd

Patrik Harrysson (S)

Vice ordförande och kommunalråd

Johan Björkman (M)

Ledamot

Eva Johansson (C)


Verksamhetsplan
Årsbokslut

.

Kontakt
Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66

Uppdaterad: