Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kvalitet och utveckling

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns, elevers och studerandes utveckling och lärande.             

Beskriver min bild

Systematiskt kvalitetsarbete

Rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten för att utveckla verksamheten i förskolor, fritidshem och skolor.

 

Kvalitet i förskola, fritidshem och skola handlar om i vilken mån verksamheten förverkligar nationella och kommunala mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer samt strävar efter att förbättras.

 

En viktig del av kvalitetsarbetet är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare.

 

Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om systematiskt kvalitetsarbete.    

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämnden har antagit en plan för systematiskt kvalitetsarbetePDF som omfattar en struktur med vad och vilka processer som ska styra och leda kvalitetsarbetet. Planen innehåller också de prioriterade omrården som identifierats som väsentliga utvecklingsområden.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 05 oktober 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga