Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Grundskola

Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna för att möta framtiden. Alla våra elever får ett gott bemötande och vi skapar goda relationer. Vi tar tillvara på elevernas nyfikenhet där utveckling, engagemang och måluppfyllelse står i centrum.

Beskriver min bild

Grundskolan omfattar förskoleklass och årskurs 1-9. Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

 

De flesta enheterna från förskoleklass upp till årskurs sex är relativt små och antalet elever per klass är i allmänhet lågt.

 

Andelen behöriga lärare är hög och undervisningen präglas av kvalitet samt ett ämnesövergripande, undersökande och aktivt arbetssätt där eleven utvecklar nyfikenhet och lust att lära.


För elever i behov av särskilt stöd finns elevhälsoteam med skolpsykolog, kuratorer, specialpedagoger och skolsköterskor.

Val av skola

Det år ditt barn fyller sex år erbjuds barnet en plats i förskoleklass i en närliggande skola.

Som vårdnadshavare har du möjlighet att välja i vilken skola ditt barn ska gå. I Svenljunga finns det nio grundskolor. Mogaskolan är den enda grundskolan med högstadium.

 

Valet av skola kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan, och att inte andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts. Likaså får kommunen frångå en vårdnadshavarens önskemål om skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

 

Ett byte av skola kan innebära att ditt barn tappar rätten till skolskjuts.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 20 november 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga