Tillbaka till startsidan

Du är här:

Fritidshem

Plats i fritidshem erbjuds från det att eleven börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. På denna sida får du reda på mer om fritidshem.

Beskriver min bild

Fritidshem på alla skolor

Fritidshem finns i anslutning till varje skola med verksamhet från förskoleklass upp till årskurs sex. Fritidshemmet tar emot barn från höstterminen det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Du måste betala för ditt barn som behöver plats i fritidshem.

Vi har öppet under den skolfria delen av dagen och under skolans lovdagar.

Fritidshem under skollov

Barn som i vanliga fall inte har någon plats på fritidshemmet, men som behöver omsorg under skollov, kan ansöka om plats i fritidshem.

Sommaröppen verksamhet

Förskolor och fritidshem har begränsade öppettider under fyra sommarveckor. Verksamheten mellan förskolor och fritidshem samordnas eftersom antalet barn under denna period är lägre. Ditt barn kan under dessa veckor erbjudas plats på en annan enhet än den ordinarie.

Våra fritidshem

Nedan hittar du kontaktuppgifter till våra fritidshem.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Agneta Elverlind, Planerings/utredningssek, 0325-183 30

Uppdaterad: