Tillbaka till startsidan

Du är här:

Familjecentral

Nu välkomnar vår familjecentrals öppna förskola till utomhusaktiviteter, kurser och ger tips och information i sociala medier! Under hösten 2022 bygger vi klar lokalen. Familjecentralen kommer finnas i samma byggnad som vårdcentralen. På denna sida hittar du information om vår öppna förskola, framtida familjecentral och hur långt vi har kommit i arbetet.

en lite flicka som går mellan sina föräldrar 

Mötesplats för barn och föräldrar

Familjecentralen är en mötesplats där blivande föräldrar, barn och deras föräldrar kan träffas och utbyta erfarenheter. Här finns även vår Öppna Förskola som är en mötesplats för blivande föräldrar, barn 0-6 år och deras föräldrar.

Familjecentralen kommer även att erbjuda riktade grupper utifrån behov och önskemål.

Syftet med verksamheten är att stödja föräldrar i deras föräldraskap och främja en god hälsoutveckling hos barn och familjer. Arbetet på familjecentralen är inriktat på att förstärka det som familjer mår bra av och att tidigt förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa.

Din och barnens delaktighet och önskemål är viktiga för oss. Tillsammans utformar vi verksamheten. Framöver kommer du ha möjlighet att lämna förslag i vår förslagslåda eller lämna dem direkt till personalen som finns på plats.

Familjecentralen är ett samarbete mellan socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, Barnavårdscentralen (BVC) och mödrahälsovården.

Öppna förskolan

Du kommer och går som det passar dig under öppettiderna och ingen anmälan behövs. Det är förälder eller annan medföljande vuxen som ansvarar för sitt/sina barn under vistelsen. Det är viktigt att du som vuxen själv deltar i verksamheten. Vi erbjuder olika aktiviteter som främjar språk- och kunskapsutveckling så som lek, skapande aktiviteter, sagostund, sång och rytmik. Här får du också stöd i föräldraskapet och kan lära känna andra familjer.

Just nu

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Eva Bjelke, Samordnare, 0325-180 00

Uppdaterad: