Tillbaka till startsidan

Du är här:

Satsning skolorganisation

Just nu arbetar vi på vår största satsning på skolorganisation någonsin! Genom nybyggnad och renovering av skolorna i Överlida och Östra Frölunda skapar vi en ännu bättre lärmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för skolpersonalen. Dessutom blir det förbättrade förutsättningar för att rekrytera fler behörig skolpersonal, en förutsättning för att våra elever ska må bra i sin skolvardag och kunna ta ytterligare steg mot att nå sin fulla potential.

På denna sida kan du följa vår väg till en ny skolorganisation!

skiss konceptprocess 

Vilka förändringar blir det i skolorganisationen?

Förändringarna påverkar skolorna i södra kommundelen, skolområde Högvad och Kindaholm.

I framtiden kommer det att finnas:

  • Förskola och skola till och med årskurs 6 samt fritidshem i Östra Frölunda (Kindaholmskolan).
  • Förskola och skola till och med årskurs 6 samt fritidshem i Överlida (Högvadskolan).
  • Förskola och fritidshem i Mårdaklev.
  • Förskola och fritidshem i Mjöbäck.
  • Förskola och fritidshem i Holsljunga.

I Överlida bygger vi en helt ny skola, Högvadskolan. I Östra Frölunda bygger vi Kindaholmskolan. Vi totalrenoverar nuvarande lokaler i Östra Frölunda, bygga till där och bygga en ny idrottshall. 

Det blir små, moderna skolor med cirka 15 elever per klass. De nya lokalerna är tidigast färdiga för inflytt i slutet på år 2024 för Högvad skolområde. Kindaholms skolområde förväntas vara klart i slutet på år 2025. Barn och elever som går i skolan i Mjöbäck kommer då att gå i Högvadskolan i Överlida, elever från Mårdaklev kommer att gå i Kindaholmskolan i Östra Frölunda skola.

Verksamhetslokaler AB har upphandlat byggprojektet och företaget Byggdialog är ansvarig för utförandet av det. Byggdialog arbetar genom "partnering" där underleverantörer upphandlas under byggprojekttiden. Någon personal från verksamheterna är alltid delaktiga i alla byggmöten och kan påverka hur våra framtida lokaler kommer att se ut.

Detaljer utvecklas under projektet, vi informerar löpande inför och under byggprocessen, samt i god tid kring inflytt i de nya skolorna.

Aktuellt

Vi har startat byggprojektet i skolområdet Högvad. Det första delen är att renovera och bygga om Överlida förskola. Vi bygger till en ny förskoleavdelning samt får större personalutrymmen. Det kommer även bli en uppdatering i trafiksituationen för lämning och hämtning av barnen i förskolan. Flytt av barnen till tillfälliga lokaler skedde under oktober 2022.

Du kan följa byggprocessen på vår facebook och instagram där vi varje vecka visar nya bilder från byggarbetsplatsen.

Ritningar Överlida förskola:

Visionsbild:

animerad visionsbild på Överlida förskola

Överlida skola är näst ut i projektet. Vi håller på att ta fram bygglovshandlingar för nybyggnad av skolan.

Visionsbild för Högvadskolan:

Datorgenererad visionsbild på Högvadskolan. 
Datoranimerad skiss på Högvadskolan. 
Datoranimerad skiss på Högvadskolan. 

Nyheter

.

Uppdaterad: