Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Synpunkter barn- och utbildningsförvaltning

Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete. Om vi inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss.

någon som har lagt mobilen på ett block och scrollar på den

1. Kontakta förskolan/skolan i första hand

Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare.

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från förskolans, fritidshemmets eller skolans personal bör du istället vända dig till rektorn. Du bör också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor i andra hand

Prata med rektor om ditt problem eller missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du gå vidare till punkt 3.

3. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen i tredje hand

Om du vill kan du vända dig direkt till barn- och utbildningsförvaltningen. Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur din synpunkt/klagomål har hanterats av rektor. Lämna din synpunkt via formuläret nedan.

Du har givetvis rätt att lämna synpunkter anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Om du inte har möjlighet att registrera dina synpunkter digitalt går det bra att skicka dem med post till:

Svenljunga kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
512 80 Svenljunga

Vad händer efter du lämnat in en synpunkt?

När vi tar emot en synpunkt registreras det hos oss. Sedan lämnas det vidare till ansvarig tjänsteperson. Inom fyra arbetsdagar ska du ha fått återkoppling att vi tagit emot ditt ärende samt svar eller besked om hur lång tid svaret beräknas ta.

Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras din synpunkt men ingen återkoppling sker.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Formulär för synpunkter

Vilket beskriver ditt ärende bäst? * (obligatorisk)
Vilket beskriver ditt ärende bäst?
Fyll i dina kontaktuppgifter om du önskar återkoppling
Fyll i dina kontaktuppgifter om du önskar återkoppling

.

Uppdaterad: