Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vanliga frågor och svar - utbildning

Har du frågor om vår verksamhet? Här har vi samlat de flesta vanliga frågor som ställs till oss.

en tanke bubbla mer en glödlampa i

Vid vilken ålder kan mitt barn börja i förskola?

SVAR: Ditt barn kan börja i förskolan när det fyllt ett år.

När har jag rätt till förskola för mitt barn?

SVAR: Du har rätt till förskola för ditt barn under den tid du arbetar, studerar eller för barnets eget behov (15 timmar per vecka).

Hur gör jag för att ansöka om placering till förskola eller fritidshem?

SVAR: Via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Barn som har växelvis boende, då föräldrarna är folkbokförda på olika adresser och båda är i behov av placering, ansöker varje förälder om sin placering.

Hur lång väntetid är det för en plats i förskola?

SVAR: Plats i förskola ska erbjudas fyra månader innan önskat placeringsdatum. Vid sen ansökan har kommunen 4 månader på sig att erbjuda förskoleplacering. Barnet måste ha fyllt ett år vid placeringsstart.

Hur lång väntetid är det för att få en plats i fritidshem?

SVAR: Fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har behov av plats.

Hur gör jag om jag vill ändra i ansökan till förskola eller fritidshem?

SVAR: Du går via e-tjänsten "Ansöka, ändra eller säga upp förskola/fritidshem" till "Min sida - mina ärenden" välj din förskoleansökan eller fritidshemsansökan och välj "ändra ansökan".

När får jag information om introduktion och inskolning i förskolan?

SVAR: Förskolan bjuder in till introduktion genom ett telefonsamtal, e-post eller brev cirka två veckor innan inskolning.

Är det inskolning året om?

Vi har inskolning året om med undantag från skollov och helgdagar. Första inskolningsdag är vanligast en tisdag.

Hur gör jag för att skicka in schematider för förskola och fritidshem?

SVAR: Du registrerar schematider för förskola och fritidshem i appen IST-Home

Vad påverkar avgiften för förskola och fritidshem?

SVAR: Hushållets skattepliktiga inkomster per månad. (Avgifter för förskola och fritidshem)

Betalar jag även när mitt barn är ledigt, till exempel på sommaren?

SVAR: Ja, avgift tas ut 12 månader per år.

Vad är avgiftsfri allmän förskola?

SVAR: Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola: Avgiftsfri allmän förskola erbjuds dessa barn från höstterminen det år de fyller tre år. Verksamheten omfattar 525 avgiftsfria timmar per år och förläggs till skolans läsårstider.

Vilka öppettider har förskola och fritidshem?

SVAR: 06.00 - 18 00 alla helgfria vardagar.

När ska jag lämna in arbetgsintyg eller studieintyg?

SVAR: När ditt barn börjar på förskola eller fritidshem och om det blir någon förändring gällande arbetsplats, studier eller tjänstgöringsgrad.

Får mitt barn vara på förskolan när jag som förälder är arbetssökande eller föräldraledig?

SVAR: Förskolebarn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15 timmar per vecka i förskola. Rektor avgör tider och dagar när 15-timmars förskola ska erbjudas det enskilda barnet. Du ska skicka in ett nytt schema via appen IST Home.

Får jag lämna mitt barn i förskola på morgonen trots att en förälder inte börjar arbeta förrän på eftermiddagen?

SVAR: Grunden för barnomsorg är att du bara får lämna sitt barn under den tid du arbetar eller studerar plus restid.

Får mitt barn vara på förskolan eller fritidshemmet när en eller båda föräldrarna har semester?

SVAR: Nej.

Får mitt barn vara i förskolan eller fritidshemmet när föräldrar eller syskon är sjuka?

SVAR: Beviljad tillsynstid får behållas vid förälders eller syskons sjukdom.

Vad behöver jag göra efter att jag godkänt min placering?

SVAR: Kontrollera uppgifterna i e-tjänst "Ansöka, ändra eller säga upp förskola/fritidshem" under Min sida och mina placeringar, min familj, mina uppgifter och lägg till och ändra vid behov.

Vad behöver jag göra när jag ska vara föräldraledig?

SVAR: Ändra grund för placering via e-tjänst "Ansöka, ändra eller säga upp förskola/fritidshem" samt ändra schematider i appen IST Home.

Vad behöver jag göra när jag varit föräldraledig och börjar jobba?

SVAR: Ändra grund för placering och omsorgstid via e-tjänst "Ansöka, ändra eller säga upp förskola/fritidshem" samt ändra schematider.

Hur gör jag om jag vill ändra i förskoleplaceringen?

SVAR: Du går via e-tjänsten "Ansöka, ändra eller säga upp förskola/fritidshem" till "Min sida - mina placeringar".

Hur gör jag vid snabba schemaändringar?

SVAR: Du tar en direktkontakt med förskolan.

Hur lång är uppsägningstiden i förskola och fritidshem?

SVAR: Uppsägningstiden är 30 dagar och ska ske skriftligt via e-tjänst Länk till annan webbplats.. Avgift tas ut under uppsägningstiden:

Vad händer när den ena föräldern säger upp sin placering för barn som har växelvis boende?

SVAR: Om förälder 1 säger upp sin placering kan hen följa sitt ärende via e-tjänst Länk till annan webbplats. - Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Min sida. Förälder 2 får meddelande om att uppsägning gjorts av förälder 1. Placering avslutas endast för förälder 1. Vill förälder 2 också säga upp sin placering behöver förälder 2 göra det via e-tjänst Länk till annan webbplats.. Vill förälder 2 behålla sin placering behöver hen inte göra någonting.

Ska förskolplaceringen sägas upp när mitt barn ska börja förskoleklass?

SVAR: Om barnet behöver fritidshemsplacering under höstterminen när barnet börjar i förskoleklass ska du inte säga upp din förskolplacering. Där emot om barnet inte behöver fritidshemsplacering ska förskoleplaceringen sägas upp.

När kan kommunen säga upp min plats?

SVAR: När du inte använt platsen under de tre senaste månaderna, när du inte betalt din avgift, när du har en avgiftsfri allmän förskola och ditt barn börja F-klass eller när ditt barn fyller 13 år.

Varför genomför vi den här kontrollen?

Svar: Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är en rättvisefråga att alla familjer ska behandlas lika.

Kommer alla att få en faktura?

Svar: Nej, endast de som är berörda kommer att få en faktura.

Hur räknas rätt avgift ut?

Svar: Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten för inkomståret enligt Skatteverkets register delas med 12. Kommunen får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den månadsinkomst du lämnat och registrerat hos Svenljunga kommun.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Svar: Politikerna i barn- och utbildningsnämnden i Svenljunga kommun har beslutat att kontrollen ska genomföras.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalt för mycket avgift?

Svar: Ja, har hushållet betalt för mycket barnomsorgsavgift för det aktuella inkomståret kommer vi att återbetala. Besked från Svenljunga kommun kommer innan årsskiftet. En svarstalong gällande kontouppgifter kommer att bifogas ihop med brevet.

Vi har separerat, vem av oss ska i så fall betala fakturan?

Svar: Bodde ni tillsammans under inkomståret så har båda ansvar för att fakturan betalas. Fakturan kommer att skickas till den som var räkningsmottagare under inkomståret och avgiften baseras på hushållets dåvarande skattepliktiga inkomst.

Varför kontrollerar vi så långt bakåt i tiden?

Svar: Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade för inkomståret, två år tillbaka i tiden.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Svar: Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Vad innebär familjeförhållande?

Svar: Personer med gemensamt hushåll. Makar eller sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?

Svar: Om du inte kan betala hela fakturan på en gång kan du göra upp en avbetalningsplan. Kontakta Sylwia Marciniak på ekonomienheten på Svenljunga kommun, telefonnummer 0325-183 22 eller epost till sylwia.marciniak@svenljunga.se

Om du anser att din tilläggsfaktura inte stämmer?

Svar: Om du anser att din tilläggsfaktura inte stämmer ska du komma in med bevis som specificerar hushållets skattepliktiga inkomster per månad. Uppgifterna skickar du till: christine.johansson@svenljunga.se Därefter gör vi en utredning och skickar ett svar till dig.

När ska jag betala om jag betalat för lite avgift?

Svar: Information om förfallodag finns på fakturan.

Varför ska jag betala tillbaka pengar?

Svar: Det vanligaste är att du inte lämnat aktuella inkomstuppgifter på Svenljunga kommuns hemsida via e-tjänster alternativt via blankett.

En annan vanlig orsak är att du inte räknat allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Vissa räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Svar: Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets samlade inkomster och andra skattepliktiga ersättningar före skatteavdrag.

Avgifter för förskola och fritidshem

Hur anmäler jag frånvaro för mitt barn i grundskolan?

SVAR: All frånvaro anmäls via Infomentor. Om du inte kan anmäla via Infomentor så ta kontakt med skoladministratören Kontaktuppgifter.

Mitt barn går på grundskola utanför Svenljunga kommun, kan barnet få skolskjuts?

SVAR: Nej.

Mitt barn har skadat sig och behöver skolskjuts, vad gäller?

SVAR: Kontakta ditt försäkringsbolag. Om skadan uppkommit genom olycksfall så ta kontakt med kommunens försäkringsbolag.

Busskort för gymnasieelever, vad gäller?

SVAR: Du som går på gymnasieskola kan få resebidrag i form av ett skolkort. Kontakta din gymnasieskola.

Kan jag få inackorderingstillägg?

SVAR: Ja, om du uppfyller kraven.

Hur anmäler jag mig till Kulturskolan?

SVAR: Du anmäler dig på: www.studyalong.se/svenljunga Länk till annan webbplats.

Vad kostar det att spela instrument?

SVAR: Information om avgifter hittar du på Kulturskolan

Är det något annat som kostar?

SVAR: Du får betala din spelbok och förbrukningsmaterial som strängar, rörblad och olja med mera.

Hur betalar jag?

SVAR: Du betalar med swish eller kort. Logga in med bankid på Studyalong.se/Mina sidor, där kan du se vad som ska betalas.

Vad gör jag om jag vill sluta under terminen?

SVAR: Dina föräldrar måste alltid meddela din lärare på Kulturskolan att du vill sluta, antingen via epost, brev eller telefonsamtal.

Kan jag spela mer än ett intrument?

SVAR: Första året får man bara spela ett instrument, andra året kan man välja till mer. Är du duktig och ambitiös försöker vi alltid ta in dig på ett intrument till.

Kan jag byta instrument under året?

SVAR: Det försöker vi lösa men spelar du tillsammans med någon, eller om det inte finns någon ledig lärare på det nya instrumentet, så kan det vara svårt att lösa.

Hur mycket behöver jag träna?

SVAR: Ju mer du tränar, desto fortare går du framåt och desto roligare blir det. Ingen kan lära sig spela på 20 minuter på Kulturskolan utan du behöver lägga ner tid hemma också. Ha gärna ditt instrument uppackat så du ser det varje dag och lätt kan spela din läxa. Bättre att spela lite varje dag än mycket dagen innan du träffar din lärare. Spela gärna med cd:n eller Spotify bakgrunderna som finns i böckerna

Vem är ansvarig för instrumentet?

SVAR: När du hyr ett instrument är du ansvarig för det. Kulturskolan står för reparationer på grund av förslitning, allt annat ansvarar du för.

Hur sätter jag ihop, tar isär och stämmer mitt instrument?

SVAR: Det är olika för varje instrument. Din musiklärare visar dig.

Hur gör jag rent mitt instrument?

SVAR: Det är olika för varje instrument. Din musiklärare visar dig.

.

Uppdaterad: