Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vedeldning

Det finns två anledningar till varför man eldar i sin bostad, den ena är för att det är ens huvudsakliga uppvärmningskälla och den andra för trivsel- och mysfaktorn. Vedeldning bidrar till olika luftföroreningar som påverkar din och andras hälsa. Därför bör du ha kunskap om hur du eldar effektivt.

person värmer sina händer vid en vedugn

Röken visar om du eldar rätt

Det är den som eldar som ansvarar för att eldningen inte medför problem för omgivningen. Med en bra anläggning, torr ved och riktigt utförd eldning kan man minska utsläppen till luft med upp till 50 procent vilket gör att riskerna för sin egna och andras hälsa minskas.

Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder eller vitaktig vid kallt väder. Om röken är svart och luktar kraftigt är förbränningen ofullständig vilket ökar utsläppen av farliga ämnen. Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus.

För att minska risken för olägenheter ska du som eldar med ved tänka på följande:  

 • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.
 • Om du har vedpanna, komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1500 liter . Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset.
 • Braskamin/kakelugn bör endast användas för trivseleldning, som ett komplement till annan huvudsaklig värmekälla.
 • Använd endast torr ved, fukthalten ska vara högst 25 procent. Veden bör ha torkats under tak under minst sex månader men helst ett år.
 • Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur i eldstaden. Elda effektivt och miljövänligt. Pyrelda inte eftersom det då sker en ofullständig förbränning. 
 • Elda hellre sällan och rejält än småelda.

Rök påverkar din och andras hälsa

Det är framför allt i tätbebyggda områden, som det kan bli problem med vedeldning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vid vedeldning släpper man via röken ut små partiklar och sot, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och dioxiner. Vilket är luftföroreningar som påverkar våra andningsvägar och hjärt- och kärlsystem. Vissa föroreningar kan även vara cancerframkallande. Man har även sett att luftföroreningar från vedeldning bidragit till förtidiga dödsfall. Därför är det viktigt att elda rätt och att vid trivseleldningen inte elda varje dag. Kommunen har reglerat trivseleldningen i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna (”lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”).

Det kan bli aktuellt för kommunen att ingripa mot den som eldar. Det kan ske genom begränsning av när eldning får ske med hänsyn till tid och/eller väderlek och i särskilt besvärliga fall kan eldning också helt förbjudas.

Elda säkert

Under vintermånaderna eldar fler i sina braskaminer, öppna spisar och kakelugnar och med det har man sett en ökning på antalet bränder just på grund av detta.

SÄRF har gått ut med information på sin hemsida om hur man eldar säkert Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och vad man ska tänka på. De nämner bland annat att:

 • Inte elda mer än med 3 kg ved per timme (för att inte belasta eldstad och skorsten för hårt)
 • Använd torr ved
 • Lämna aldrig byggnaden när det eldas
 • Låt eldstaden vila ibland
 • Eldningsanläggningen ska sotas regelbundet
 • Askan från eldningen ska alltid placeras i ett plåtkärl med lock och ställas utom räckhåll från annat brännbart material.

Naturvårdsverket har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en broschyr - Tänd i toppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den innehåller kort information om vedeldningens påverkan på hälsa och klimat, råd kring ved, tändmedel och hur man själv kan kontrollera röken.


.

Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: