Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet leder och samordnar folkhälsoarbetet i kommunen. Rådet ska vara en inspiratör och samtalspartner, och lyfta fram folkhälsoaspekterna i olika forum. 

Beskriver min bild

Rådet sammanträder fyra gånger per år och består av


 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Kommunstyrelsens vice ordförande
 • Kommunchef
 • Representant vårdcentralen Svenljunga
 • Representant Folktandvården Svenljunga
 • Folkhälsostrateg
 • Socialnämndens ordförande
 • Barn och utbildningsnämndens ordförande
 • Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
 • Socialchef
 • Barn- och utbildningschef
 • Samhällsbyggnadschef
 • VD Svenbo och ordförande Svenbo
 • Polisen


Läs protokoll från folkhälsorådet »

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 29 augusti 2018