Tillbaka till startsidan

Du är här:

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet leder och samordnar folkhälsoarbetet i kommunen. Rådet ska vara en inspiratör, samtalspartner och lyfta fram folkhälsoperspektivet i olika forum. 

Rådet sammanträder fyra gånger per år och består av

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Kommunstyrelsens vice ordförande
 • Kommunchef
 • Representant vårdcentralen Svenljunga
 • Representant Folktandvården Svenljunga
 • Folkhälsostrateg
 • Socialnämndens ordförande
 • Barn och utbildningsnämndens ordförande
 • Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
 • Socialchef
 • Barn- och utbildningschef
 • Samhällsbyggnadschef
 • VD Svenbo och ordförande Svenbo
 • Polisen
 • Rektor naturbruksgymnasiet

Läs protokoll från folkhälsorådet »

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: