Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Styrgruppen för medborgardialog

Styrgruppen behandlar frågor som kan vara aktuella för medborgardialog och består av en representant från varje parti i kommunfullmäktige samt en tjänsteperson som samordnar och skriver minnesanteckningar. 

Beskriver min bild

Medborgardialogen ska komplettera, förstärka och stödja våra politiker i beslutsfattandet.  Medborgardialogerna syftar också till ökad delaktighet och insyn i de politiska processerna. Det slutgiltiga beslutet och ansvaret ligger fortfarande alltid hos de förtroendevalda. 


Förslag på frågor för medborgardialog kan komma från både politiker och medborgare. Styrgruppen fungerar som ”bollplank” och bedömer om frågan är lämplig för medborgardialog, föreslår dialogmetod samt hur återkopplingen ska ske. Läs gärna mer under rubriken Hur kan jag påverka?

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 02 december 2020